Het Bevrijdingsfestival Den Haag wordt verder mogelijk gemaakt door:

GEMEENTE DEN HAAG
PROVINCIE ZUID-HOLLAND
RIJKSOVERHEID
ASN BANK
SENA
DE HAAGSE HOGESCHOOL
HI THE HAGUE
HEINEKEN SILVER
BLUEBLOOD

Verder danken wij (in alfabetische volgorde): 3FM, Arjan Witte, Colorworks, Defensie, Den Haag FM, Dutch Marketing Academy, Eventasy, Frederik Zevenbergen, Galaxy Security, GUAP, Haags Hiphop Centrum, Haags Productiebedrijf, HI The Hague, Hilton The Hague, In2me Events, Jaap Smit, Jan van Zanen, Koninklijke Luchtmacht, Meindert Stolk, Michel Rogier, Nederland Schoon, NOS, NS, Omroep West, Orange Artist Promotion, Peter van der Aar, Pim van Strien, Platform WO2 Den Haag, Politie Den Haag, Rabin Baldewsingh, Rembam Graphic Design, Saskia Bruines, Smith Communicatie, SocialLane, Staatsbosbeheer, Stichting Vrijheidscolleges, The Food Bookers, The Hague & Partners, Veteraneninstituut, YOUR Productions en alle anderen die een bijdrage leveren aan het Bevrijdingsfestival Den Haag.

PARTNERS

Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag ondersteunt ook dit jaar het Bevrijdingsfestival Den Haag. Het stadsbestuur doet dat omdat evenementen bijdragen aan het imago van Den Haag als aantrekkelijke stad, bezoekers (toeristen) aantrekken, bestedingen uitlokken en de afzetmogelijkheden voor het Haagse MKB vergroten. Wij danken het college van burgemeester en wethouder voor het in ons gestelde vertrouwen. | www.denhaag.nl

ASN Bank
ASN Bank is al sinds 1960 actief als duurzame bank. ASN Bank bankiert op een maatschappelijk verantwoorde manier. Met respect voor mens, dier en natuur. De bank volgt de definitie van de Verenigde Naties: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ Dat doet ASN Bank in woord en in daad. Met een uitgebreid duurzaamheidsbeleid. En met bancaire activiteiten die daaraan voldoen. De ongeveer 175 ASN Bank-medewerkers werken er elke dag hard aan om de wereld mooier te maken. | www.asnbank.nl

Sena Performers
Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Wordt hun muziek in het openbaar gedraaid? Dan krijgen zij via Sena een vergoeding. Ben je artiest? Zorg er dan voor dat je je aanmeldt bij Sena. Hierdoor loop je geen inkomsten mis! Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten de muzieklicenties af bij Sena. Zij betalen de geïncasseerde gelden tegen zo laag mogelijke kosten door aan de artiesten. Op die manier krijgen de makers van de muziek waar ze recht op hebben. Ook ondersteunt Sena allerlei projecten. Van showcases, festivals en muziekwedstrijden tot het helpen financieren van albumopnames. Iedereen kan hiervoor een aanvraag doen. Voluit staat Sena voor Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten. Tijdens het Bevrijdingsfestival Den Haag creëert Sena een podium voor regionaal, aanstormend muziektalent: het Sena Performers Stage. Artiesten krijgen zo de kans zich te presenteren aan het grote publiek. Talent ontketend! | www.sena.nl

BZK
Samenleven en -wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van BZK. Hiermee draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei en om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. | www.rijksoverheid.nl

Nationaal Comité 4 en 5 mei
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting aan de zingeving van herdenken en vieren, en aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het comité organiseert de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei. Daarnaast adviseert en ondersteunt het comité andere herdenkingen in het land en ontwikkelt het voorlichtingsprogramma’s en publiekscampagnes. Tevens initieert het comité educatieve programma’s en voert het toegepast onderzoek uit op het gebied van herdenken en vieren. Hiermee heeft het comité zich in steeds sterkere mate ontwikkeld tot hét expertisecentrum op het gebied van herdenken en vieren. | www.4en5mei.nl

Haags Productiebedrijf
Het Haags Productiebedrijf kent Den Haag van binnen en buiten en heeft al vele kostbare verhalen die de stad rijk is mogen omzetten tot film. Naast Den Haag heeft het bedrijf veel ervaring in de provincie Zuid-Holland en de rest van Nederland. De expertise varieert van politieke boodschappen en persoonlijke documentaires tot een dynamische film van bedrijven in de ondernemende sector. Met vijftien jaar ervaring en een journalistieke achtergrond is het Haags Productiebedrijf de perfecte partner voor het Bevrijdingsfestival Den Haag. | www.haagsproductiebedrijf.nl