The Museum Visits A Therapist

Geplaats door Gerard van den Ijssel

Kan een museum in therapie? Wat betekent het dekoloniseren van een instituut? Hoe is het om te werken met een collectie waarvan de herkomst omstreden is? Het Indisch Herinneringscentrum organiseert een filmvertoning van ‘The Museum Visits A Therapist’. Aansluitend is er een nagesprek met diverse sprekers.

The Museum Visits a Therapist, gemaakt door beeldend kunstenaars Mirjam Linschooten (Nederland) en Sameer Farooq (Canada), onderzoekt hoe de collectie van het Amsterdamse Tropenmuseum (huidig Wereldmuseum) deels gevormd is door een mix van religie, handel en geweld. De film toont onder meer de restauratie van bisj-palen uit Papua, met minutieuze handelingen die een symptoom lijken van het ongemak met dit verleden. De film speelt in op de huidige discussie rond restitutie en herstel, en vraagt: Wat als het museum in therapie zou gaan?

Dit programma gaat dieper in op de thema’s van de film, zoals de complexe periode waarin de bisj-palen collectie uit Papua werd verzameld en de beperkte aandacht hiervoor in het museum. In hoeverre erkennen musea hun aandeel in het koloniale systeem? En hoe ervaren medewerkers vandaag de dag hun rol, bij het in stand houden van koloniale collecties?

Na de vertoning van de korte film, gaan we in gesprek met de makers, schrijver Jos van Beurden, conservator Paul Voogt en historica Ligia Giay. De voertaal van het programma is Engels.

Vrijdag 19 april – 19.00 uur
Entree: €10,00 (incl. drankje)

Museum Sophiahof
Sophialaan 10
2514 JR Den Haag

Info: www.indischherinneringscentrum.nl