Expositie: Pinkas Voldersgracht

Geplaats door Gerard van den Ijssel

In samenwerking met het Haagse Rabbinaat van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap organiseert het Haags Gemeentearchief in het Atrium een tentoonstelling over het Haagse pinkas van de synagoge van Asjkenazische Joden, die in 1723 achter de huizen aan de Voldersgracht gesticht werd.

Een pinkas is een soort notulenboek of gedenkboek van een Joodse gemeenschap. Onder meer de dagelijkse gang van zaken in de synagoge werd in het boek opgetekend. Verder staat er vooral allerlei bestuurlijke informatie in het pinkas. Het geeft zo een bijzonder inkijkje in de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Den Haag.

In de tentoonstelling komen jonge mensen aan het woord die vertellen over voor hen belangrijke Joodse gebruiken en rituelen. Zo lezen we meer over de betekenis van de eroev, koosjer eten en de sjoel, maar ook over C’Teen The Hague en Gan Tzemach Hasadeh, het joodse kinderdagverblijf. Op ieder paneel staat daarbij een fragment uit het rijke pinkasverleden waarin hetzelfde onderwerp aangesneden wordt. Zo slaat deze tentoonstelling een brug tussen het verleden en het heden.

De expositie is te zien in de verlichte panelenwand van het Haags Gemeentearchief in het stadhuis van Den Haag.

17 april t/m 5 juni – tijdens openingstijden stadhuis
Gratis

Atrium Stadhuis Den Haag
Spui 70
2511 BT Den Haag

Info: www.haagsgemeentearchief.nl