Symposium: Oorlog, trauma en kunst

Geplaats door Gerard van den Ijssel

Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw dringen beelden van oorlog, onrecht en misstanden van over de hele wereld onze huiskamer binnen, maar paradoxaal genoeg lijkt de maatschappij onverminderd door te denderen of zelfs weg te kijken. Wat zegt dit over de mens? Hoe moeten we ons tot deze vaak gruwelijke beelden verhouden? En welke rol kan en zou kunst hierin moeten vervullen?

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Kunst na Auschwitz’ en de lancering van het bijhorende boek ‘Boris Lurie and Wolf Vostell | Art after the Shoah’ organiseert Kunstmuseum Den Haag op dinsdag 26 april het symposium ‘Oorlog, trauma en kunst’, waar de impact van het werk van kunstenaars Boris Lurie en Wolf Vostell op de kunstwereld van na de Tweede Wereldoorlog wordt besproken en hedendaagse kunstenaars, schrijvers en wetenschappers spreken over de visualisatie van trauma en onrecht aan de hand van hun eigen werk en recente misstanden in de wereld.

Sprekers tijdens het symposium zijn onder anderen schrijver Arnon Grunberg, Daniel Koep (hoofd tentoonstellingen Kunstmuseum) en de Duitse kunsthistoricus Eckhart Gillen. Onder leiding van Sofia Stolk van het Asser Instituut gaan onder meer Yra van Dijk (modern letterkundige en gast hoogleraar aan instituut Lucas van de Universiteit Leiden) en Elaine Esther Bots (filmmaker) met elkaar in gesprek over de visualisatie van oorlogsmisdaden, trauma en onrecht.

Let op: De voertaal tijdens het symposium is Engels.

Dinsdag 26 april – 13.30 uur
Entree: €15,00 | Student/Vrienden €7,50

Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517HV Den Den Haag

www.kunstmuseum.nl