Subsidies Provincie Zuid-Holland voor activiteiten 75 Jaar Vrijheid

In 2019 en 2020 viert heel Nederland dat het 75 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd. De provincie Zuid-Holland besteedt, net als alle andere provincies en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, uitgebreid aandacht aan 75 Jaar Vrijheid. Het gaat hierbij om herdenken, vieren en koesteren. Zuid-Holland is op 5 mei 2020 gastprovincie van de start van de landelijke viering van Bevrijdingsdag.

Democratie en rechtsstaat en de daaraan verbonden vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. In Nederland, waar het al 75 jaar vrede is, lijkt dat vaak wel zo. De provincie Zuid/Holland vindt het belangrijk dat de viering van 75 Jaar Brijheid een betekenisvolle invulling krijgt, waarbij de waarde van vrijheid toen en nu centraal staat. De provincie initieert daarom een eigen programma en stimuleert initiatieven van organisaties in de provincie Zuid-Holland met subsidies.

De provincie ondersteunt met de subsidieregeling initiatieven die gericht zijn op het herdenken, vieren en koesteren van de bevrijding van Zuid-Holland in 1945 en 75 Jaar Vrijheid. Het is mogelijk om, vóór het open stellen van de officiële indieningstermijn op 31 augustus 2019, een voorbeeld subsidieaanvraag te mailen naar 75jaarvrijheid@pzh.nl. Gebruik hiervoor de formats op deze website. Indieners ontvangen dan feedback op hun concept. Dit is geen garantie dat na de officiële indiening van de subsidieaanvraag ook subsidie zal worden verleend.