Staatscommissie: Maak van 5 mei een verplichte vrije dag

De staatscommissie parlementair stelsel stelt voor om van 5 mei een verplichte vrije dag te maken. Daarmee komt een langgekoesterde wens van ondermeer het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Nederlandse Bevrijdingsfestivals een stap dichterbij.

De commissie onder leiding van Johan Remkes vindt dat er te weinig besef is van de betekenis van de democratische rechtsstaat en wil 5 mei verder verbreden tot Vrijheidsdag. Dit sluit aan op de lijn die de afgelopen jaren door het Nationaal Comité is ingezet.

“Sinds de bevrijding leven we in een open, vrije democratische samenleving, en ik vind dat we ons daar op 5 mei bewust van moeten zijn, net als van de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt”, aldus de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet. “Om dit met elkaar te kunnen vieren, zou 5 mei ieder jaar een nationale vrije dag moeten zijn, en niet slechts in sommige cao’s als vrije dag moeten gelden. Het is heel goed dat de staatscommissie deze aanbeveling doet, omdat daar behoefte aan is onder een groot deel van de Nederlandse samenleving, zoals uit ons jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt,” aldus Verbeet.