LET OP: DIT IS EEN CASHLESS FESTIVAL, DUS PIN ONLY!

We houden het graag netjes, leuk en beschaafd op het festivalterrein. En, eerlijk is eerlijk, zonder horeca-inkomsten kan een gratis festival niet bestaan. Daarom vragen we je rekening te houden met de volgende zaken:

Het is bezoekers niet toegestaan mee te nemen:
– plastic flessen, blik- of glaswerk of op een andere manier verpakte dranken
– grote hoeveelheden voedsel
– wapens of andere gevaarlijke voorwerpen
– harddrugs en/of lachgas
– professionele opnameapparatuur voor audio, film en video
Tijdens het betreden van het festivalterrein worden bezoekers hierop gecontroleerd.

Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.

Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van erkende hulpdieren (mits aangelijnd).

Rijwielen, scooters, brommers e.d. zijn niet toegestaan op het evenemententerrein. Deze dienen in de daarvoor bestemde stallingen geplaatst te worden. Rijwielen die vastzitten aan hekken van het festival worden los geknipt en verwijderd.

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Het is niet toegestaan op en/of rondom het evenemententerrein reclame-uitingen in welke vorm dan ook te verspreiden of op te hangen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.

Het is niet toegestaan open vuur te veroorzaken of vuurwerk af te steken op het evenemententerrein.

Het is niet toegestaan een drone bij je te dragen, te laten vliegen of op te laten stijgen op of rondom het festivalterrein om vanuit te lucht te filmen of te fotograferen.

Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek.

De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, medisch team en andere bij het festival betrokken partijen.

Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein.