FacebookEvent

THEATER: SPEER

VRIJDAG 19 APRIL – 20.15 UUR

Theatervoorstelling over Berthold Konrad Hermann Albert Speer. Deze beruchte nazi werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenis. Na zijn vrijlating werd zijn spijtbetuiging dankbaar door het Duitse volk ontvangen. Hij vormde het perfecte symbool van de brave technocraat die de grote misdaad waaraan hij deelnam niet overzag. En het symbool van de kunstenaar die elk ontzag voor menselijke verhoudingen verloor door de mogelijkheden die hem geboden waren.

Entree:
Normaal: €18.50
Uitpas: €16.95
Jonger dan 27 jaar/student/CJP: €14.90

Bezoekadres: Theater aan het Spui, Zaal 2, Spui 187 Den Haag.

Meer informatie: www.hnt.nl