FacebookEvent

WALK & TALK: IN GESPREK MET GENERATIE NU

DONDERDAG 18 APRIL – 20.00 UUR

Welke plek willen wij ons koloniale verleden geven? Voor de een is het een persoonlijke vraag die samenhangt met de eigen familiegeschiedenis. Een ander voelt meer afstand, maar woont wel in een land met een geschiedenis die veel pijnlijker is dan ooit in de Nederlandse schoolboeken heeft gestaan. Een ding staat vast: de vraag gaat iedereen aan.

Wij zijn erg benieuwd naar jouw stem! In samenwerking met het Indisch Herinneringsmuseum en het Migratie Museum organiseert Het Nutshuis een interactieve avond waarop we in een open gesprek op zoek gaan naar antwoorden en verhalen. Uitgangspunt van het programma vormt de tentoonstelling Indo, Indië, Indonesië: Door de ogen van generatie NU. De avond bestaat uit drie delen:

Makers aan het woord
Welke plek willen de makers het koloniale verleden geven in het werk dat zij tentoonstellen? Je hoort het van fotografen Eric Kampherbeek en Suzanne Liem en historica en schrijver Lara Nuberg. De vierde maker, de Indonesische beeldend kunstenaar Irwan Ahmett, is op 18 april thuis in Jakarta. Hij zal de vraag op video beantwoorden.

Walk: zoom in op een werk
Het publiek wordt verdeeld in drie groepen. Gespreksleiders Suzanne Rastovac (Indisch Herinneringscentrum), Maria Lamslag (Migratie Museum) en Lara Nuberg (maker van de luisterinstallatie Het Rood Wit Blauwe Huisje) zoomen met hun groepje in op één werk uit de tentoonstelling. Welke plek geeft de maker het koloniale verleden in hun ogen (niet)? Kijk en praat mee!

Talk: makers en publiek in gesprek
Na de ‘Walk’ en een korte pauze komen de drie groepen weer samen voor de ‘Talk’. De gespreksleiders delen de bevindingen, vragen om reacties van de makers en geven graag het woord aan een aantal bezoekers met bijzondere observaties.

Entree:
€7,50 (incl. Indonesische lekkernij)

Bezoekadres: Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag.

Meer informatie: www.nutshuis.nl