RUUD KOOLE

Op 5 mei gaan de deuren van de Tweede Kamer (ingang Lange Poten 4) open voor iedereen die meer wil weten over democratie en het werk van Kamerleden. Kom langs tussen 10.00 en 16.00 uur en vier onze vrijheid en democratie! Het Bevrijdingsfestival Den Haag verzorgt de programmering van het podium in de centrale hal met muziekoptredens en een kindershow.

Het is dit jaar 444 jaar geleden dat de Universiteit Leiden is opgericht. Alhoewel dat geen officieel jubileum is, grijpt de Universiteit dit jaar aan om diverse activiteiten te organiseren in de twee steden waarin zij is gevestigd: Den Haag en Leiden. Ook tijdens het Bevrijdingsfestival Den Haag zijn er activiteiten. Zo kan je in het gebouw van de Tweede Kamer onder meer naar twee lezingen.

Prof.dr Ruud Koole geeft in de Statenpassage een lezing over 100 Jaar Algemeen Kiesrecht. Koole is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Leiden, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse Politiek en haar institutionele ontwikkeling. In 1992 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift ‘De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990’. Datzelfde jaar werd hij tot universitair hoofddocent benoemd. Zijn onderzoek richt zich met name op Nederlandse politieke instituties, Nederlandse politieke geschiedenis, politieke legitimiteit en het functioneren van politieke partijen in West-Europa. Van maart 2001 tot december 2005 was hij landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid. Van juni 2011 tot juni 2015 was hij senator voor de PvdA. Hij vervult tevens verschillende (bestuurs)functies in publieke en maatschappelijke instellingen. In 2016 werd hij tot lid benoemd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

LET OP: Houd rekening met een veiligheidsscan voordat je het Kamergebouw naar binnen kunt. Hierdoor kan een wachtrij ontstaan. Kom dus ruim op tijd. Ook kan naar een legitimatiebewijs worden gevraagd. Neem dus je ID mee!

Tweede Kamer Podium (Statenpassage) | 13.00-13.15 uur