Plein van de Vrijheid en markt

Op het Plein van de Vrijheid biedt het Bevrijdingsfestival Den Haag ruimte aan organisaties die een belangrijke partner zijn voor het festival (zie onder). Andere organisaties zijn ook welkom! Dit jaar vind je op het Plein van de Vrijheid onder meer stands van De Haagse Hogeschool, 8 MLN Gesprekken, ProDemos, World’s Best News, Rode Kruis, Veteraneninstituut, Amnesty International, Stichting Vluchteling, Universiteit Leiden, CAS International, Filantopia, Matchis, The ONE Campaign, De Hofpas, Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties, Unicef Den Haag, Bibliotheek Den Haag, Kinderboekenmuseum, De Haagse Wetswinkel, Plant een Olijfboom/docP/NPK, VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, HIVOS, EDIC, Universiteit Leiden, IFMSA-NL en RK parochie Maria Sterre der Zee.

Alle kramen op het Plein van de Vrijheid zijn inmiddels verhuurd. Wil jij volgend jaar een kraam huren? Mail dan naar info@bevrijdingsfestivaldenhaag.nl.

Er is ook een festivalmarkt is in de vorm van twee winkelstraten, waar je terecht kan voor leuke kleding en snuisterijen. Dit jaar bieden de verkopers onder meer aan: henna tattoos, dierencartoons, piercings, handtassen, beelden, kleding, zonnebrillen, sieraden, dromenvangers, haarvlechten, lp´s, cd´s, dvd´s, speldjes, stickers, schilderijen, ballonnen en nog veel meer.

Zelf op de markt staan?
Wil jij een kramen huren op de festivalmarkt van het Bevrijdingsfestival Den Haag op 5 mei op het Malieveld? Commerciële ondernemers die iets willen verkopen op de drukbezochte markt in het hart van het festivalterrein kunnen contact opnemen met:

Orange Artist Promotion (Dido Smit)
tel: 070 385 6001
email: info@festivalfair.eu

V-Fonds

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Daarnaast wil het vfonds de herinnering aan oorlog levend houden door de slachtoffers te herdenken, maar boven alles ook de bevrijding, vrijheid en vrede vieren. In het belang van de vrede, ontfermt het vfonds zich over projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. Daarmee wil het vfonds het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden.

www.v-fonds.nl/

De Haagse Hogeschool

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Het is ook de plek waar ‘De Haagse’ staat. De hogeschool weet daarom als geen ander dat onderwijs een instrument is voor vrede en veiligheid. Dat blijkt uit het brede scala aan activiteiten dat De Haagse Hogeschool op dit gebied organiseert.

www.dehaagsehogeschool.nl/

Openbare Bibliotheek Den Haag

Een van de organisaties die je dit jaar aantreft op het Plein van de Vrijheid is de Openbare Bibliotheek Den Haag. Hun plek is makkelijk te herkennen aan de knalrode Biebvleugel. In de vleugel liggen allemaal leuke boeken, zoals prentenboeken en kleine verhaalboekjes om doorheen te bladeren.

Speeddaten met een veteraan

Wat is vrijheid? Zeggen wat je denkt? Doen wat je wilt? Hoe is het om niet in vrijheid te leven? Wat kan jij doen om bij te dragen aan vrijheid?

Veteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Zij zijn in gebieden geweest waar géén vrijheid was. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens een oorlog of vredesoperatie kunnen heel ingrijpend zijn. Nieuwsgierig naar de ervaringen van veteranen? Zin in een leuk gesprek mét inhoud? Kom speeddaten in de tent van het Veteraneninstituut op het Malieveld. Stel je vragen aan de veteranen en sta samen met hen stil bij het thema ‘De vrijheid omarmd’.

Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het Vi streeft naar optimale zorg voor veteranen en hun naasten, verspreidt kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zet het Vi zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen.

Vrijheid powered by veteranen

ProDemos

Wist jij dat onze vrijheid in Nederland mogelijk is dankzij onze staatsinrichting met een democratie en een onafhankelijke rechter? ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat weet hier alles van en informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Wellicht het meest bekend is de Stemwijzer van ProDemos die in de aanloop naar verkiezingen online gaat.

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof met o.a. rondleidingen, debatten, exposities en cursussen. ProDemos werkt in het hele land samen met gemeenten en provincies om burgers te betrekken bij politiek en besluitvorming. Samen met de rechtbanken zorgt het voor meer inzicht in de rechtspraak, o.a. met een educatief programma.

Op de Bevrijdingsfestivals tref je ProDemos met een Stemwijzerwand; geef je mening en leer over jouw invloed op de politiek.

www.prodemos.nl

Amnesty International

Het wordt steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Meer dan ooit krijgen mensenrechtenverdedigers te maken met intimidatie, geweld en gevangenisstraf. Daarom voert Amnesty International op 5 mei actie op de Bevrijdingsfestivals voor hen.

Wereldwijd nemen mensen enorme risico’s omdat ze onze rechten verdedigen. Mensenrechtenactivisten worden lastiggevallen, gemarteld, en zelfs gedood. Alleen omdat zij hun nek uitsteken voor anderen. Het werk van activisten is enorm belangrijk: zonder hun moed zou de wereld minder rechtvaardig zijn. We moeten daarom voor deze moedige mensen opkomen. Zodat zij hun werk in veiligheid kunnen doen.

Amnesty International vecht al sinds 1961 voor de mensenrechten. Ons werkterrein is inmiddels enorm uitgebreid: van het opkomen voor de rechten van politieke gevangenen tot het strijden voor de afschaffing van de doodstraf, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het tegengaan van politiek geweld en vervolging. Dat doen we wereldwijd, dus ook in Nederland.

Nacht van de Vluchteling

Op 5 mei vieren wij de bevrijding en dat we – al ruim 70 jaar – in vrijheid leven. Op veel plekken in de wereld is vrede en vrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend en uiterst kwetsbaar. Als gevolg van conflicten in landen als Syrië, Jemen, Irak en Zuid-Soedan slaan grote groepen mensen op de vlucht omdat het niet meer veilig is. Voor hen lopen we in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juni alweer de tiende editie van de Nacht van de Vluchteling. Een jubileumjaar!

Om stipt middernacht klinkt het startschot voor de 40-kilometerloop bij de Maassilo in Rotterdam. De route loopt over de Erasmusbrug, terwijl men van de Rotterdamse skyline kan genieten. Men loopt verder via Berkel en Roodenrijs en Lansingerland, waar stad en groene uitzichten elkaar afwisselen. Door het centrum van Delft loopt men naar Voorburg. Via de groene oase van het Haagse Bos, het Plein en het Binnenhof finishen de honderden lopers op de Grote Markt in Den Haag.

Tijdens de nachtelijke kilometers kunnen de lopers een paar keer tot rust komen op bijzondere locaties, zoals Kinderboerderij De Kraal aan de Kralingse Plas en Huygens’ Hofwijck in Voorburg. Tegelijk starten er ook routes van 40 km in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen en routes van 10 of 20 km in Amsterdam en Rotterdam.

Vorig jaar werd met de Nacht van de Vluchteling 1,7 miljoen euro opgehaald door 5.200 deelnemers. Loop je ook mee? Beleef op het Bevrijdingsfestival Den Haag alvast een voorproefje van de Nacht.

www.nachtvandevluchteling.nl/

Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt wereldwijd mensen die in nood verkeren. Ook in gebieden waar geen vrede is.

Het Rode Kruis is elk jaar op 5 mei aanwezig op het Bevrijdingsfestival Den Haag.

www.rodekruis.nl/

Humanity House

In het Humanity House zie, hoor en beleef je wat het betekent om te moeten overleven in een conflictsituatie of een ramp. Rampen en conflicten beïnvloeden de levens van tientallen miljoenen mensen in de wereld. Via een ervaringsreis door het museum wordt het onvoorstelbare voorstelbaar gemaakt. Je kruipt als het ware in de huid van een vluchteling. Het Humanity House is naast museum ook een platform waar lezingen, debatten, exposities, filmavonden en andere activiteiten plaatsvinden. Ook biedt het scholen een educatief programma dat jongeren meeneemt naar het leven in een vluchtelingenkamp. Voor studenten zijn er eveneens speciale programma’s beschikbaar.

www.humanityhouse.org

Ministerie van Defensie

In 1990 bracht het Defensie Helikopter Commando voor het eerst Ambassadeur van de Vrijheid Hessel van festival naar festival per helikopter. Daarmee werd een mooie traditie geboren. Ook voor de Koninklijke Luchtmacht is 5 mei een dag om te laten zien dat zij elke dag, in binnen- en buitenland, actief bijdraagt aan vrijheid en veiligheid.

Aandacht voor het verleden is belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding 70 jaar geleden en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht aan bijdraagt. Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.

Defensie ondersteunt op 4 mei de dodenherdenking op de Dam, tijdens 5 mei in de avond bij het concert op de Amstel, en gedurende de hele dag op 5 mei bij verschillende andere activiteiten op de bevrijdingsfestivals.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van BZK. Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap.

De bijdrage van BZK bij de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

8 MLN Gesprekken

De samenleving verhardt. We lijken steeds verder van elkaar af te staan. Extremen worden extremer, de nuance ontbreekt. Daarom roept 8 MLN Gesprekken iedereen op tot een gesprek. Met iemand buiten jouw bekende kringetje. Met iemand die je niet iedere dag spreekt.

Stap op het Plein van de vrijheid één van de huiskamertjes in voor een gesprek met een vreemde. Omdat het de enige manier is om erachter te komen dat, hoe verschillend we ook denken, we meer overeenkomsten hebben dan we misschien denken.

www.8mln.nl

World’s Best News

Volg je het nieuws, dan lijkt de wereld in brand te staan: oorlog, conflict, onderdrukking en geweld. Een kwart van de Nederlanders mijdt het nieuws omdat het te somber is. Maar gaat het echt zo slecht met de wereld, en met vrede en vrijheid? Nee! Er is steeds meer vrede en dat is goed nieuws.

Tijdens het Bevrijdingsfestival Den Haag op 5 mei daagt World’s Best News bezoekers met een korte quiz uit om hun wereldbeeld naast de echte cijfers te leggen. Want zijn er wereldwijd de afgelopen tijd meer of minder mensen op de vlucht dan hiervoor? Hoeveel kernbommen zijn er eigenlijk? En hoe zit het met gelijke rechten?

World’s Best News wil mensen inspireren met nieuws over vooruitgang. De wereld staat er op veel fronten beter voor dan een paar decennia geleden en inzet voor een betere wereld loont. Als we ons elke dag inzetten voor vrede kunnen we ontzettend ver komen.

www.worldsbestnews.nl