PLEIN VAN DE VRIJHEID

Het Bevrijdingsfestival Den Haag op het Malieveld biedt ook dit jaar – onder de naam Plein van de Vrijheid – ruimte aan maatschappelijke organisaties om zich te presenteren aan het festivalpubliek. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar organisaties die een activiteit opzetten om echt in contact te komen met de festivalgangers. Scroll naar beneden voor meer info over een aantal van deze organisaties.

Op het Plein van de Vrijheid stonden vorig jaar onder meer Amnesty International, Bibliotheek Den Haag, COC Haaglanden, De Haagse Wetswinkel, Humanitas Haaglanden, JIP, Jonge Socialisten Den Haag-Leiden, Justice and Peace, Stichting Hulphond Nederland, Stichting Vluchteling, Taal Aan Zee, The ONE Campaign, Unicef en het Veteraneninstituut. Binnekort maken we hier bekend welke organisaties dit jaar aanwezig zijn.

Ruimte te huur
Wil jij met jouw organisatie ook ruimte huren op het Plein van de Vrijheid? Mail dan snel naar info@bevrijdingsfestivaldenhaag.nl.

INFORMATIESTAND

Heb je op 5 mei nog vragen? Op het festivalterrein staat een informatiestand van het festival. Daar staan medewerkers die je verder kunnen helpen. Kinderen die hun ouders/verzorgers kwijt zijn worden ook naar de infostand gebracht, net als gevonden voorwerpen. In de stand is mogelijk ook merchandise van de optredende acts te koop (is nu nog niet bekend). En je kan er terecht voor oordopjes.

Als festival- en/of concertbezoeker is het altijd belangrijk om je oren te beschermen. Helaas is dit nog niet bij iedereen duidelijk, vandaar dat wij je graag wijzen op de website www.ilovemyears.nl. Op deze site vind je meer informatie over de gezondheid van oren en wat je kunt doen om je oren goed te beschermen tijdens concerten.

VFONDS
Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Daarnaast wil het vfonds de herinnering aan oorlog levend houden door de slachtoffers te herdenken, maar boven alles ook de bevrijding, vrijheid en vrede vieren. In het belang van de vrede, ontfermt het vfonds zich over projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. Daarmee wil het vfonds het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden. | www.v-fonds.nl

WEHAGUE
WeHague informeert alle Haagse jongeren tussen 12-27 jaar die geïnteresseerd zijn in de activiteiten in de stad. Op WeHague.nl vind je alles wat je moet weten om onze leuke stad te ontdekken, zoals evenementen, voorstellingen, activiteiten en de beste hotspots van Den Haag. WeHague bestaat 10 jaar en viert dat op het Bevrijdingsfestival Den Haag. Op 5 mei vind je WeHague op en bij het Sena Performers Stage. Tussen de optredens door gaat WeHague hier met jongeren in gesprek over de hotste topics van nu. Je kunt rekenen op leuke give-aways, winacties en andere challenges. Wil jij ook nooit meer FOMO of een leuk event in Den Haag missen? Check de website. Vergeet niet @wehague.nl op Instagram en Facebook te volgen. WeHague deelt de leukste tips en jij deelt deze met je vrienden. That’s real teamwork! | www.wehague.nl

SPEEDDATEN MET EEN VETERAAN
Wat is vrijheid? Zeggen wat je denkt? Doen wat je wilt? Hoe is het om niet in vrijheid te leven? Wat kan jij doen om bij te dragen aan vrijheid?
Veteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Zij zijn in gebieden geweest waar géén vrijheid was. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens een oorlog of vredesoperatie kunnen heel ingrijpend zijn. Nieuwsgierig naar de ervaringen van veteranen? Zin in een leuk gesprek mét inhoud? Kom speeddaten in de tent van het Veteraneninstituut op het Malieveld. Stel je vragen aan de veteranen en sta samen met hen stil bij het thema ‘De vrijheid omarmd’.
Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het Vi streeft naar optimale zorg voor veteranen en hun naasten, verspreidt kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zet het Vi zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen. | www.veteraneninstituut.nl

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van BZK. Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap. De bijdrage van BZK bij de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. | www.rijksoverheid.nl

PAX VOOR VREDE
PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland wordt gewerkt aan de bescherming van mensen tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede, overal in de wereld. | www.paxvoorvrede.nl

RODE KRUIS
Aardbevingen, overstromingen, bosbranden, conflicten, corona, ebola: rampen en conflicten raken ieder jaar miljoenen mensen. Het Rode Kruis staat wereldwijd klaar voor mensen in nood. Bij een natuurramp of conflict helpen zij de slachtoffers. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie. | www.rodekruis.nl

AMNESTY INTERNATIONAL
Het wordt steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Meer dan ooit krijgen mensenrechtenverdedigers te maken met intimidatie, geweld en gevangenisstraf. Daarom voert Amnesty International actie voor hen. Het werk van activisten is enorm belangrijk: zonder hun moed zou de wereld minder rechtvaardig zijn. | www.amnesty.nl

WAR CHILD
War Child droomt dat ieder kind in vrede kan leven. Zij geloven dat kinderen niet thuishoren in oorlog. Nooit. En ze zijn eigenwijs genoeg te geloven dat dromen uit kunnen komen. War Child zal de pijn van oorlog nooit helemaal weg kunnen nemen. Maar ze kunnen wel veilige plekken bieden, waar kinderen op adem kunnen komen. Zolang er oorlog is, blijft War Child kinderen helpen in de moeilijkste tijd van hun leven. | www.warchild.nl

MINISTERIE VAN DEFENSIE
In 1990 bracht het Defensie Helikopter Commando voor het eerst Ambassadeur van de Vrijheid Hessel van festival naar festival per helikopter. Daarmee werd een mooie traditie geboren. Ook voor de Koninklijke Luchtmacht is 5 mei een dag om te laten zien dat zij elke dag, in binnen- en buitenland, actief bijdraagt aan vrijheid en veiligheid. Aandacht voor het verleden is belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht aan bijdraagt. Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Defensie ondersteunt op 4 mei de dodenherdenking op de Dam, tijdens 5 mei in de avond bij het concert op de Amstel, en gedurende de hele dag op 5 mei bij verschillende andere activiteiten op de bevrijdingsfestivals. | www.defensie.nl

175 JAAR GRONDWET
Op de Bevrijdingsfestivals wordt dit jaar verder onder meer aandacht besteed aan het belang, de betekenis en de inhoud van de Nederlandse grondwet die 175 jaar geleden in werking trad. De Grondwet van 1848 vormt de basis van de Nederlandse parlementaire democratie. Op verschillende momenten wordt dit jaar stilgestaan bij dit jubileum. | www.rijksoverheid.nl