PLEIN VAN DE VRIJHEID

Het Bevrijdingsfestival Den Haag op het Malieveld biedt ook dit jaar – onder de naam Plein van de Vrijheid – ruimte aan maatschappelijke organisaties om zich te presenteren aan het festivalpubliek. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar organisaties die een activiteit opzetten om echt in contact te komen met de festivalgangers. Scroll naar beneden voor meer info over een aantal van deze organisaties.

Op het Plein van de Vrijheid kan je onder meer in gesprek gaan met Allemaal Inclusief, Amnesty International, ASN Bank, BDS.nl, Bibliotheek Den Haag, CAS International, COC Haaglanden, Haagse Wetswinkel Hivos, InHolland University of Applied Studies, Maria Sterre van der Zee, Podium Noord, ProDemos, SchuldZero, Stichting Rainbow, Taal aan Zee, The Alphabet Community, The ONE Campaign, Unicef, Veteraneninstituut, VluchtelingenWerk Nederland, Volt en Young PeaceBuilders.

Ruimte te huur
Wil jij met jouw organisatie volgend jaar ook ruimte huren op het Plein van de Vrijheid? Mail dan naar info@bevrijdingsfestivaldenhaag.nl.

INFORMATIESTAND

Heb je op 5 mei nog vragen? Op het festivalterrein staat een informatiestand van het festival. Daar staan medewerkers die je verder kunnen helpen. Ook de gratis programmaboekjes kan je daar ophalen. Kinderen die hun ouders/verzorgers kwijt zijn, worden ook naar de infostand gebracht, net als gevonden voorwerpen. In de stand is mogelijk ook merchandise van de optredende acts te koop (is nu nog niet bekend). En je kan er terecht voor toiletbandjes, oordopjes en NIX18-bandjes.

Als festival- en/of concertbezoeker is het altijd belangrijk om je oren te beschermen. Helaas is dit nog niet bij iedereen duidelijk, vandaar dat wij je graag wijzen op de website www.ilovemyears.nl. Op deze site vind je meer informatie over de gezondheid van oren en wat je kunt doen om je oren goed te beschermen tijdens concerten.

VFONDS
Het Vfonds is de nationale sponsor van alle Bevrijdingsfestivals. Vfonds steunt jaarlijks ruim 200 projecten die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken en die mensen vaardigheden aanleren om daaraan zelf een actieve bijdrage te leveren. | www.v-fonds.nl

SPEEDDATEN MET EEN VETERAAN
Wat is vrijheid? Zeggen wat je denkt? Doen wat je wilt? Hoe is het om niet in vrijheid te leven? Wat kan jij doen om bij te dragen aan vrijheid?
Veteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Zij zijn in gebieden geweest waar géén vrijheid was. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens een oorlog of vredesoperatie kunnen heel ingrijpend zijn. Nieuwsgierig naar de ervaringen van veteranen? Zin in een leuk gesprek mét inhoud? Kom speeddaten in de tent van het Veteraneninstituut op het Malieveld. Stel je vragen aan de veteranen en sta samen met hen stil bij het thema ‘De vrijheid omarmd’.
Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het Vi streeft naar optimale zorg voor veteranen en hun naasten, verspreidt kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zet het Vi zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen. | www.veteraneninstituut.nl

RIJKSOVERHEID
Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van BZK. Vanuit deze missie draagt BZK, samen met enkele andere ministeries, bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap. De bijdrage bij de vieringen van 5 mei is voor de Rijksoverheid een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. | www.rijksoverheid.nl

MINISTERIE VAN DEFENSIE
In 1990 bracht het Defensie Helikopter Commando voor het eerst Ambassadeur van de Vrijheid Hessel van festival naar festival per helikopter. Daarmee werd een mooie traditie geboren. Ook voor de Koninklijke Luchtmacht is 5 mei een dag om te laten zien dat zij elke dag, in binnen- en buitenland, actief bijdraagt aan vrijheid en veiligheid. Aandacht voor het verleden is belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht aan bijdraagt. Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Defensie ondersteunt op 4 mei de dodenherdenking op de Dam, tijdens 5 mei in de avond bij het concert op de Amstel, en gedurende de hele dag op 5 mei bij verschillende andere activiteiten op de bevrijdingsfestivals. | www.defensie.nl