Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet

Geplaats door Gerard van den Ijssel

Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet is een programma van kleinschalige, particuliere herdenkingsbijeenkomsten, waarin herinneringen aan gebeurtenissen en mensen worden opgehaald.

Op de plek waar de geschiedenis zich afspeelde vertellen nazaten, schrijvers, historici en andere betrokkenen persoonlijke verhalen over de Jodenvervolging, verzet en bevrijding. Door het kleine particuliere verhaal te vertellen kan het publiek nadenken over de gevolgen van oorlog in een mensenleven en de betekenis van vervolging en vrijheid.

Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet is een jaarlijks terugkerend programma van sprekende herdenkingen. Het is onderdeel van een landelijk programma waarin in steden en dorpen kleinschalige herdenkingen plaatsvinden. Ook Den Haag doet dit jaar weer mee. Den Haag had voor de Tweede Wereldoorlog na Amsterdam de grootste groep Joodse inwoners, zo’n 17.000. Na de oorlog keerden hiervan maar zo’n 5.000 mensen terug uit de kampen en de onderduik. Op verschillende locaties zoals het Oranjehotel maar ook in particuliere woningen worden verhalen verteld over het Joodse leven voor, tijdens en na de oorlog. Bewoners van huizen, nabestaanden, onderzoekers, schrijvers en zelfs ook nog tijdgetuigen vertellen verhalen.

Elke bijeenkomst begint met het noemen van de namen van de mensen die op het bewuste adres worden herdacht. Vervolgens vertelt iemand in 15 tot 20 minuten zijn/haar levensverhaal en licht zijn/haar persoonlijke motivatie toe om dit verhaal te vertellen. Hierna hebben de bezoekers 15 tot 20 minuten om te reageren, vragen te stellen of op een andere manier bij te dragen aan de herdenking. Na maximaal 45 minuten wordt de bijeenkomst afgerond, zodat bezoekers op tijd op een volgend adres kunnen zijn. Houd rekening met een beperkt aantal plaatsen in de meeste huizen. Er kunnen geen plaatsen gereserveerd worden. Kom daarom ruim op tijd.

Donderdag 4 mei – 11.00 tot 21.00 uur
Entree: gratis

Diverse locaties

Info en tijdschema: www.jck.nl