Online expositie: Vechten voor Vrijheid

Geplaats door Gerard van den Ijssel

Koning Willem-Alexander opende op donderdagochtend 27 juni 2019 het ‘Nationaal Museum Sophiahof – van Indië tot nu’. De openingstentoonstelling ‘Vechten voor Vrijheid. De vele gezichten van verzet’ is nu online te bekijken via de website Indië in Oorlog.

De tentoonstelling gaat over mensen die verzet pleegden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en van mensen afkomstig uit Nederlands-Indië die in Nederland in verzet kwamen tegen de Duitse bezetters.

In de expositie komen verschillende kanten van verzet in Nederlands-Indië en in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bod. Een complex thema: want er was verzet tegen de Japanners door met name Nederlandsgezinde bevolkingsgroepen maar er waren ook mensen die kansen zagen om Nederlands-Indië te bevrijden van de koloniale overheersing. In de tentoonstelling wordt dat ook gezien als een vorm van verzet. De expositie vertelt verhalen van verzetsstrijders en van de gewone man of vrouw die grote of kleine daden van verzet pleegden. Ook staan verhalen van nazaten centraal.

Museum Sophiahof
In de bewogen koloniale historie van Nederland neemt het toenmalige Nederlands-Indië – dat we nu kennen als Indonesië – een prominente plaats in. Het is een geschiedenis die meer dan 400 jaar bestrijkt en tot op de dag van vandaag impact heeft op onze samenleving. De lange periode van oorlogen tussen 1941 en 1950 leidde uiteindelijk tot de komst van honderdduizenden mensen naar Nederland. De komst van deze oorlogsgeneratie is van grote invloed gebleken op de ontwikkeling van het naoorlogse Nederland. Inmiddels spreken we dan ook van circa twee miljoen burgers in ons land die een verbinding hebben met wat ooit Nederlands-Indië was. Zij illustreren het gedeelde verleden.

Museum Sophiahof herbergt de Indische en Molukse organisaties die deel uitmaken van de Collectieve Erkenning. Het Indisch Herinneringscentrum en Moluks Historisch Museum zijn met hun medewerkers gehuisvest in Museum Sophiahof. Pelita houdt er kantoor naast haar vestiging in Diemen en Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 en het Indisch Platform maken gebruik van de accommodatie. Soaphiahof is daarmee ook een ontmoetingsplek: Het is de locatie waar de impact van het gedeelde verleden zichtbaar en tastbaar is. Waar u kunt ervaren hoe rijk, springlevend maar ook dramatisch deze culturele en historische erfenis is. Een gedeeld verleden, bezien vanuit de huidige tijd, dat betekenisvol is: niet alleen voor de mensen met wortels in Nederlands-Indië maar voor iedereen. Want wat betekent het om huis en haard te moeten verlaten en een nieuw leven op te bouwen in een ander land? Hoe slaag je erin om een plek te veroveren in de Nederlandse samenleving? En wat doe je als jongere met je Nederlands-Indische achtergrond en hoe geef vorm aan je identiteit?

Museum Sophiahof Online
Gratis

Museum Sophiahof
Sophialaan 10
2514 JR Den Haag

www.museumsophiahof.nl