Online expositie: Trauma, genezing en hoop

Geplaats door Gerard van den Ijssel

Na eerdere fysieke exposities in het ICC en het Atrium in Den Haag en het UNHQ in New York, lanceert het Internationaal Strafhof (ICC) met trots de digitale versie van de nieuwste expositie ‘Trauma, genezing en hoop’.

Hoe kunnen mensen in de nasleep van massamisdaden overleven, genezen en hoop vinden? De online expositie ‘Trauma, genezing en hoop’ toont werk van fotograaf Marcus Bleasdale, die de afgelopen 20 jaar mensenrechtenschendingen in veel ICC-landen heeft gedocumenteerd, voor onder meer National Geographic en Human Rights Watch.

Door de verhalen van overlevenden volgt de kijker het pad vanaf het moment dat het trauma zich voordoet, inclusief de misdaden en de nasleep ervan, het leven in onzekerheid, het omgaan met verlies en de stappen die zijn gezet op weg naar genezing en hoop, inclusief gerechtigheid en verzoening.

Deze tentoonstelling toont een deel van Marcus werk over conflicten in de Democratische Republiek Congo (DRC), de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), Darfur (Soedan), Kenia en GeorgiĆ«, waar het ICC onderzoek doet. Marcus heeft drie boeken gepubliceerd: ‘One Hundred Years of Darkness’ (DRC, 2002), ‘The Rape of a Nation’ (DRC, 2009) en ‘The Unracements’ (CAR, 2015).

Het Internationaal Strafhof (ICC) onderzoekt en berecht, indien gerechtvaardigd, individuen die zijn beschuldigd van de ernstigste misdaden die de internationale gemeenschap zorgen baren: genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en agressie.

Gerechtigheid is een belangrijke voorwaarde voor duurzame vrede. Internationale gerechtigheid kan bijdragen tot langdurige vrede, stabiliteit en rechtvaardige ontwikkeling in post-conflictsamenlevingen. Deze elementen zijn fundamenteel voor het opbouwen van een geweldloze toekomst.

De foto’s en bijbehorende bijschriften zijn uitsluitend bedoeld voor de tentoonstelling. Ze vertegenwoordigen geen en doen geen afbreuk aan de juridische bevindingen in specifieke gevallen en situaties voor het Hof.

ICC Online
Entree: Gratis

International Criminal Court
Oude Waalsdorperweg 10
2597 AK, Den Haag

www.icc-cpi.int