Diverse tentoonstellingen

Geplaats door Gerard van den Ijssel

In het Museon kan je tijdens de Haagse Vrijheidsweken verschillende exposities bezoeken die te maken hebben met vrijheid, zoals ‘Recht en Vrede’, ‘Kind in Oorlog’ en ‘One Planet’.

In de permanente tentoonstelling ‘Recht en Vrede’ wordt de bezoeker geïnformeerd hoe rechtspraak werkt. Zou jij een goede rechter zijn? Wanneer mag een land oorlog voeren en van wie is de zee? Een greep uit de vragen die worden beantwoord in deze themazaal over internationaal recht.

De tentoonstelling ‘Kind in Oorlog’ gaat over kinderen in oorlogstijd, tijdens de Tweede Wereldoorlog en nu. Wat betekende het als je ouders kozen voor het verzet, of juist voor de NSB, of als je joods, Roma of Sinti was? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de ervaringen van kinderen in de Tweede Wereldoorlog en kinderen in oorlogen en gewapende conflicten nu?

‘One Planet’ gaat over onze wereld en onderwerpen die ons allemaal bezighouden: een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie en hoe we op deze planeet samen kunnen leven. De Verenigde Naties willen de grootste mondiale uitdagingen aanpakken met duurzame oplossingen. Ze hebben daarvoor zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) geformuleerd, die ze vóór 2030 willen bereiken. Het Museon gebruikt die 17 doelen als uitgangspunt in ‘One Planet’. Bij 17 tentoonstellingsonderdelen komen de doelen met behulp van tekst, beeld, interactiviteit en collectie aan de orde.

Entree: Gratis tot €13,50

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag

www.museon.nl