Lezing over schilder Max Beckmann

Geplaats door Gerard van den Ijssel

Schilder Max Beckmann maakte in zijn leven twee oorlogen mee. In de Eerste Wereldoorlog diende hij als medisch soldaat aan het front in België. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in Amsterdam waar hij een afgezonderd leven leidde, maar als kunstenaar uiterst productief was. In deze lezing wordt duidelijk hoe hij deze ervaringen heeft verwerkt in zijn schilderijen.

In het Kunstmuseum Den Haag is tot en met 20 mei 2024 een expositie van Max Beckmann te bezoeken. De schilder heeft een unieke positie in de West-Europese kunstgeschiedenis. Zijn expressieve schilderijen en focus op het innerlijke, suggereren een schatplichtigheid aan het Duitse expressionisme. Zijn visie op de schilderkunst, die in zijn ogen niet anders dan figuratief kan zijn, kenmerkt eveneens een verbond met nieuwe realistische tendensen na de Eerste Wereldoorlog, het retour a l’ordre. Stromingen die van oudsher belangrijke kerncollecties van Kunstmuseum Den Haag vormen.

Tussen 1921 en 1926 verwierf het Haagse museum vijf lithografieën van Max Beckmann uit de periode 1921-1923; de eerste aankopen van zijn werk in Nederland. Pas na zijn dood, in 1956, was in Den Haag voor het eerst een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk te zien. In dat jaar verwierf het museum het eerste schilderij van Beckmann voor de collectie: ‘Klein café, draaideur’ (1944). In 2021 werd daar een tweede schilderij aan toegevoegd: ‘Baders met groene kleedcabine en schippers met rode broek” (1934).

De expositie Universum Max Beckmann toont een dwarsdoorsnede van het oeuvre van deze unieke schilder. De tentoonstelling laat de wereld zien door de ogen van Max Beckmann, die met een bijzondere, persoonlijke beeldtaal en eigenzinnige verbeelding van de ruimte, betekenis geeft aan de chaos van de moderne wereld om hem heen.

Zondag 21 april – 14.00 uur
Entree: €5,00 tot €7,40 (excl. entree museum)

Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag

Info: www.kunstmuseum.nl