Jaarthema

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. In de eigen activiteiten en die van lokale comités, betrokken organisaties en scholen en als input voor verdieping op de festivals en in debatcentra. Het Jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Organisatoren en sprekers gebruiken het Jaarthema als inspiratie voor hun voordrachten en activiteiten.

2019: In vrijheid kiezen

Dit jaar vieren we dat het algemeen kiesrecht precies honderd jaar bestaat. We zijn ons bewust van de strijd die ervoor is gevoerd, met name door arbeiders en vrouwen. En we kennen de waarden die erachter schuilgaan: een gelijke behandeling ongeacht geslacht, afkomst of religie, vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke rechtspraak en respect voor minderheden.

In vrijheid kunnen kiezen moedigt aan om zelfstandig te denken en om je als individu goed te informeren. Het vraagt en stimuleert betrokkenheid.

De kracht van het persoonlijke verhaal

Ieder jaar nodigt het comité iemand anders uit om een basistekst te schrijven. Deze tekst wordt geschreven ter inspiratie van allen die een herdenking of viering organiseren op of rondom 4 en 5 mei. Op basis van deze tekst wordt door het Nationaal Comité een inspiratiedossier samengesteld en worden cartoons gemaakt. Het Nationaal Comité heeft Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, gevraagd om de jaarthematekst te schrijven.

Lees de tekst hier