Expositie: The life of Yi Jun

Geplaats door Gerard van den Ijssel

Yi Jun, een Koreaanse rechter, overleed in 1907 in het toenmalige Hotel De Jong in de Wagenstraat. Samen met twee andere Koreanen was hij naar de Tweede Vredesconferentie in Den Haag gekomen om mee te delen dat Korea een onafhankelijke staat was en dat de Japanse invasie onrechtmatig was.

De Koreaanse delegatie was echter niet officieel uitgenodigd, hoewel Nederland dat aanvankelijk wel van plan was geweest. Japan wist de overige delegaties van de vredesconferentie ervan te overtuigen dat Korea daarom niet mocht deelnemen. Enkele dagen nadat Yi Jun tegen deze gang van zaken had geprotesteerd, werd hij dood aangetroffen op zijn kamer in Hotel De Jong aan de Wagenstraat. Zijn doodsoorzaak is onbekend, maar in Zuid-Korea wordt aangenomen dat hij zelfmoord heeft gepleegd wegens de afwijzing door de internationale gemeenschap. In Japanse kranten werd destijds gesuggereerd dat hij was vermoord door Japanse spionnen.

Yi Jun werd begraven op Nieuw Eykenduynen te Den Haag. Daar werd op 26 september 1963 zijn stoffelijk overschot opgegraven; het werd overgebracht naar Zuid-Korea en daar plechtig herbegraven. In het aan hem gewijde museum, in het toenmalige Hotel De Jong in de Wagenstraat. zijn vredesboodschappen te zien en persoonlijke bezittingen van Yin Jun.

Entree: Gratis tot €5,00

Yi Jun Peace Museum
Wagenstraat 124a
2512 BA Den Haag

Info: www.yijunpeacemuseum.org