Expositie: Sporen in bezetting en vrijheid

Geplaats door Gerard van den Ijssel

Tentoonstelling over het Haagse openbaar vervoer in de periode 1940-1965. Aan de hand van foto’s, bewegend beeld, tekst en attributen zie je wat ging, bleef en kwam.

LET OP: DEZE ACTIVITEIT IS VANWEGE DE CORONACRISIS GEANNULEERD.

Al direct na het begin van de Duitse bezetting krijgt het tram- en busvervoer in Den Haag te maken met beperkingen: trams moeten weg van het Plein, en voor bussen is steeds minder brandstof beschikbaar. Gedurende de oorlogsjaren neemt het vervoer per tram ongekende proporties aan, want ander vervoer is er nauwelijks nog. Tegelijkertijd verdwijnen tramtrajecten vanwege de bouw van de Atlantikwall. Vanwege het tekort aan personeel doen vrouwen hun intrede op de tram. Aan het einde van de oorlog is het tramnet uitgewoond en zijn bussen en trams verdwenen, beschadigd of versleten.

Net zoals de stad moet het openbaar vervoer na 1945 opnieuw beginnen. Aanvankelijk wordt hersteld wat er was, maar niet alles keert terug. De nieuwe vrijheid stelt ook tram en bus voor uitdagingen: mensen reizen minder per tram en bus en meer per auto. Tegelijkertijd stijgen de lonen en daarmee de kosten. Modernisering is nodig. Nieuwe trams en bussen vergen minder personeel. Het fijnmazige tramnet in de binnenstad wordt uitgedund, maar naoorlogse nieuwbouwwijken krijgen een aansluiting op het tramnet. Tegen de achtergrond van een stad in verandering, worden halverwege de jaren 1960 plannen gemaakt het openbaar vervoer in en naar Den Haag opnieuw vorm te geven. De basis wordt gelegd voor het trein-, tram- en busnetwerk zoals dat we dat vandaag kennen.

De expositie bevindt zich in de voormalige tramremise aan de Frans Halsstraat. Het museum is tijdens de Haagse Vrijheidsweken elke zondag geopend van 12.30 tot 17.00 uur. Naast deze thema-expositie is er een algemene tentoonstelling over heden, verleden en toekomst van het Haagse openbaar vervoer. Tijdens elke openingsdag kan je rondritten maken met historische trams en bussen.

Entree: Gratis tot €9,00

Haags Openbaar Vervoer Museum
Parallelweg 224
2525 NL Den Haag

www.hovm.nl