Expositie: Facing Blackness

Geplaats door Gerard van den Ijssel

Aan het begin van de Haagse Vrijheidsweken is nog enkele dagen de expositie ‘Zwartheid onder ogen komen | Facing Blackness’ te bezoeken in de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

Deze indrukwekkende tentoonstelling gaat over de geschiedenis van racisme, stereotiepe beeldvorming en het verzet daartegen. In de expositie wordt het publiek meegenomen in de onderbelichte geschiedenis van de Nederlandse beeldvorming over zwarte mensen vanaf de koloniale periode tot aan de hedendaagse samenleving.

Aan de hand van uniek archiefmateriaal uit de erfgoedcollectie van The Black Archives (TBA), andere instellingen, privécollecties en beeldende kunst wordt getoond hoe koloniale beeldvorming over zwarte mensen onderdeel werd van het Nederlandse ‘culturele archief’ en onze alledaagse denkbeelden en tradities. Aan de andere kant toont de tentoonstelling hoe er altijd sprake is geweest van verzet tegen verschillende vormen van racisme en hoe zwarte mensen zelf betekenis hebben gegeven en blijven geven aan hun cultuur en identiteit.

18 maart t/m 15 april
Entree: Gratis

Centrale Bibliotheek
Spui 68
2511 BT Den Haag

Info: www.bibliotheekdenhaag.nl