Expositie: Atlantikwall in Kaart

Geplaats door Gerard van den Ijssel

Vanaf 17 april is in het provinciehuis van Zuid-Holland een pop-up expositie van te zien van uniek kaartmateriaal dat door de Duitse krijgsmacht gedurende de Tweede Wereldoorlog is gebruikt voor de planning en aanleg van de Atlantikwall. Deze duizenden kilometers lange verdedigingslinie van bunkers en versperringen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd om de bezette westkust van Zuid-Frankrijk tot en met Noorwegen tegen een geallieerde invasie te beschermen. Deze expositie wordt ondersteund met audio-toelichting, welke op te halen is bij het ernaast gelegen ‘Loket’.

Binnen deze verdedigingslinie was Zuid-Holland van strategisch belang vanwege de havens van Rotterdam, de goede infrastructuur in het achterland en het in Den Haag gelegen bestuurscentrum. De hele provincie kwam vol te staan met duizenden verdedigingswerken. De kuststrook werd verboden gebied en in bijna alle dorpen en steden verschenen Duitse militairen in het straatbeeld. De bevolking leed zwaar onder hun aanwezigheid. Vanwege de bunkerbouw en vrij schootsveld werden talloze gebouwen gesloopt en natuurgebieden verwoest. Ook werden vanaf 1944 grote stukken land onder water gezet. Tienduizenden mensen verloren hun thuis.

De aanleg van de Atlantikwall is destijds in duizenden topografische en thematische kaarten vastgelegd. Er is slechts een fractie van bewaard gebleven, maar ook deze bieden een schat aan informatie. De exemplaren in deze pop-up expositie in combinatie met een audiogids vertellen in een notendop meer over de aanleg van de linie en de Duitse aanwezigheid langs de kust van Zuid-Holland.

De pop-up tentoonstelling, gemaakt door Atlantikwall deskundige Jeroen Rijpsma, is van 17 april tot en met 5 mei te zien in het Provinciehuis Zuid-Holland, waarbij de nadruk ligt op de regio Den Haag. Daarna zal de expositie met andere kaarten langs verschillende bunkermusea reizen. Deze expositie is mede tot stand gekomen met subsidie vanuit de erfgoedlijn Atlantikwall van de Provincie Zuid-Holland. De erfgoedlijn Atlantikwall is onderdeel van het provinciaal erfgoedbeleid. De Provincie Zuid-Holland maakt het – samen met partners – mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden.

17 april t/m 5 mei – maandag t/m vrijdag 09.30 tot 16.00 uur
Entree: Gratis

NB: Op vrijdag 5 mei vindt een deel van het programma van het Bevrijdingsfestival Den Haag plaats in het Provinciehuis. Ook dan is de expositie te bezoeken. Op deze dag staan als extra bezienswaardigheid diverse historische legervoertuigen opgesteld op het binnenplein van het Provinciehuis.

Provinciehuis Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Info: www.atlantikwallinkaart.nl | www.zuid-holland.nl/erfgoedlijnen | www.bezoekatlantikwall.nl | www.geschiedenisvanzuidholland.nl