Echte helden getuigen zelden

Geplaats door Gerard van den Ijssel

Op vrijdag 5 mei organiseert Het Indisch Herinneringscentrum de vertoning van de documentaire ‘De vitaliteit van hun vaders’, een film van de in 2020 overleden Kees Hin, in samenwerking met Iwan Faiman en Ernst Jansz. De film is een zoektocht naar de verzetsactiviteiten van hun Indonesische en Indische vaders in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Samen met studenten van de politieke organisatie Perhimpunan Indonesia, zo’n 100 leden, sloten Slamet Faiman en Rudi Jansz zich aan bij het Nederlandse verzet. Zij hielpen Joodse kinderen onderduiken en waren betrokken bij vele andere illegale activiteiten. Heldendaden die weinig bekend zijn en nu bijna vergeten. In deze documentaire, waarvoor Iwan Faiman en Ernst Jansz acht jaar lang werden gevolgd, praten zij met toen nog in leven zijnde verzetsstrijders als Evy Poetiray en Maurice Ferares, en met kinderen van andere Indonesische verzetsstrijders, zoals Murjani Koesomobroto.

Evi Poetiray: “Toen de oorlog uitbrak zei de Perhimpunan Indonesia: We gaan in het verzet! Wij willen vechten tegen de Duitsers, want de Duitsers zijn fascisten en ons land Indonesië is op dit ogenblijk ook door fascisten bezet. Duitsland is dus ook onze vijand.”

Onder leiding van moderator Joss Wibisono vertellen Iwan Faiman en Ernst Jansz over het oorlogsverleden van hun vaders en het belang om deze vergeten helden te blijven herdenken op 4 en 5 mei. Na de filmvertoning volgt een gesprek met andere kinderen van Indonesische/Indische verzetsstrijders. Het programma wordt omlijst door muziek van Ernst Jansz.

Vrijdag 5 mei – 16.00 uur
Entree: €7,50

Museum Sophiahof
Sophialaan 10
2514 JR Den Haag

Info: www.indischherinneringscentrum.nl
Tickets: www.vriendenvanhetihc.nl