Diverse exposities Museon

Geplaats door Gerard van den Ijssel

In Museon-Omniversum kan je tijdens de Haagse Vrijheidsweken verschillende exposities bezoeken die te maken hebben met vrijheid en hoop, zoals de ‘VN-zaal’, ‘Kind in Oorlog’ en de nieuwe Jane Goodall-fototentoonstelling.

In de Verenigde Naties-zaal staan grote thema’s waaraan VN-landen samenwerken centraal. Daarnaast is er ook aandacht voor persoonlijke verhalen van VN-veteranen, hulpverleners en vluchtelingen van over de hele wereld. Via deze verhalen wil Museon-Omniversum verleden, heden en toekomst samenbrengen en een (internationale) blik bieden op de betekenis van de VN.

De tentoonstelling ‘Kind in Oorlog’ gaat over kinderen in oorlogstijd, tijdens de Tweede Wereldoorlog en nu. Wat betekende het als je ouders kozen voor het verzet, of juist voor de NSB, of als je joods, Roma of Sinti was? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de ervaringen van kinderen in de Tweede Wereldoorlog en kinderen in oorlogen en gewapende conflicten nu?

Verder ben je welkom bij de nieuwe fototentoonstelling (en film) over Jane Goodall. Jane Goodall wijdt haar leven lang aan natuurherstel wereldwijd, maar neemt je ook mee op een avontuur van inspiratie en hoop. Jane’s vier pijlers van hoop zijn: 1. Ons enorme menselijk intellect; 2. De veerkracht van de natuur; 3. De kracht en toewijding van de jeugd, en 4. De ontembare menselijke geest. Dompel jezelf onder in dit inspiratieverhaal, een drijvende kracht voor positieve veranderingen wereldwijd.

Entree: Gratis tot €17,00

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag

Info: www.museon-omniversum.nl