Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. In voorgaande jaren zijn er verschillende thema’s voorbij gekomen. De komende jaren doet het Nationaal Comité een appèl op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid onder de noemer ‘Geef vrijheid door’.

Dit jaar is Daan Roovers, Denker des Vaderlands, gevraagd om de jaarthematekst te schrijven. Download de jaarthematekst 2021 (pdf) hier.

Het jaarthema van 2021 luidt ‘Na 75 Jaar Vrijheid’. In 2019 en 2020 herdachten we het einde van de Tweede Wereldoorlog en vierden we dat we sindsdien weer in vrijheid leven. In verschillende nationale en regionale projecten werd op de jaren tussen de bevrijding en het heden gereflecteerd: wat heeft de afgelopen 75 jaar betekend? Hoe gaan we om met vrijheid, hoe verantwoordelijk voelen we ons daarvoor en wat vraagt het aan inzet van onszelf en anderen? Nu het stof van dit in alle opzichten ongewone jubileumjaar is neergedwarreld, maken we pas op de plaats. Het jaarthema van 2021 is dan ook ‘Na 75 Jaar Vrijheid’. Dit is een jaar waarin we de balans opmaken: waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021?

Foto: Ruud Pos