Sponsoren en fondsen

De veertien Bevrijdingsfestivals in Nederland kunnen niet georganiseerd worden zonder de steun en hulp van verschillende partijen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Bevrijdingsfestivals willen speciaal de nationale hoofdsponsor vfonds en de Rijksoverheid bedanken voor hun substantiële bijdrage aan de Bevrijdingsfestivals.

Nationale hoofdsponsor: VFonds

”De bevrijdingsfestivals passen uitstekend bij de doelstelling van het vfonds voor erkenning en waardering van oude én jonge veteranen; mensen die zich wereldwijd inzetten voor onze vrede en vrijheid…” Ton Heerts, directeur vfonds

Het vfonds is als Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg de Nationale hoofdsponsor van de 14 bevrijdingsfestivals. Het vfonds zet zich in voor de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Daarnaast wil het vfonds de herinnering aan oorlog levend houden door de slachtoffers te herdenken, maar boven alles ook de bevrijding, vrijheid en vrede vieren. In het belang van de vrede, ontfermt het vfonds zich over projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. Daarmee wil het vfonds het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden.

Het Bevrijdingsfestival Den Haag wordt verder mogelijk gemaakt door:

Verder danken wij (in alfabetische volgorde):

3FM, ACKU, All-4-Music, Barry van de Laar, Centrale Bibliotheek, Brandweer Haaglanden, Colorworks, Defensie, Den Haag FM, Den Haag Marathon, Den Haag Marketing, Faber Exposize, Galaxy Security, Haags Dichtersgilde, Haags Gemeentearchief, Haags Hiphop Centrum, Haags Productiebedrijf, Havana, HTM, In2Me Events, Jozias van Aartsen, Karsten Klein, Koninklijke Luchtmacht, Metro, Nederland Schoon, NOS, NS, PopNL Awards, NS, Omroep West, Orange Artist Promotion, Pauline Krikke, Picnic, Politie Den Haag, ProDemos, PS Publiciteitsservice, Rabin Baldewsingh, RemBam, Smith Communicatie, SocialLane, Staatsbosbeheer, Stadskrant, Stichting Vrijheidscolleges, StuntCie’18, The Zoo Catering, Tweede Kamer, United Exposure, Veteraneninstituut, www.atinet.nl en iedereen die een bijdrage levert aan het Bevrijdingsfestival Den Haag.

Samenwerking

Het Bevrijdingsfestival Den Haag is vooral een evenement ván de stad Den Haag. Alle organisaties die zich verwant voelen met het festival kunnen een bijdrage aan het evenement leveren.

Het Bevrijdingsfestival wil per se niet het zoveelste muziekevenement in de stad zijn. We vieren op 5 mei dat we in ons land al sinds 1945 in vrijheid kunnen leven. We hopen dat iedereen die het Bevrijdingsfestival bezoekt even nadenkt over zijn of haar eigen vrijheid en de onvrijheid van anderen. Maar daar hebben we wel de andere organisaties in de stad voor nodig.

Het Bevrijdingsfestival Den Haag staat nadrukkelijk open voor inhoudelijke samenwerking met iedereen die actief is op het gebied van vrede, vrijheid, anti-discriminatie, burgerrecht, rechtsstaat, grondrechten, democratie, emancipatie, burgerschap, internationale samenwerking, tolerantie en aanverwante onderwerpen. Wij zien het festival als dé ontmoetingsplek voor iedereen die in Den Haag actief is op het gebied van vrede en verdraagzaamheid.

ANBI

De R.G. Ruijs Stichting (organisator van het Bevrijdingsfestival Den Haag) beschikt over de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Sinds 1 januari 2014 zijn hier de verplichte gegevens over de ANBI status te vinden.