Sponsoren en fondsen

De veertien Bevrijdingsfestivals in Nederland kunnen niet georganiseerd worden zonder de steun en hulp van verschillende partijen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Bevrijdingsfestivals willen speciaal de nationale hoofdsponsor vfonds en de Rijksoverheid bedanken voor hun substantiële bijdrage aan de Bevrijdingsfestivals.

Nationale hoofdsponsor: VFonds

”De bevrijdingsfestivals passen uitstekend bij de doelstelling van het vfonds voor erkenning en waardering van oude én jonge veteranen; mensen die zich wereldwijd inzetten voor onze vrede en vrijheid…” Ton Heerts, directeur vfonds

Het vfonds is als Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg de Nationale hoofdsponsor van de 14 bevrijdingsfestivals. Het vfonds zet zich in voor de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Daarnaast wil het vfonds de herinnering aan oorlog levend houden door de slachtoffers te herdenken, maar boven alles ook de bevrijding, vrijheid en vrede vieren. In het belang van de vrede, ontfermt het vfonds zich over projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. Daarmee wil het vfonds het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden.

Verder danken wij (in alfabetische volgorde):

3FM, ACKU, Aight, B2dl, Buurthuis Boerenplein, Centrale Bibliotheek, City Mondial, Colorworks, Dansacademie Den Haag, Defensie, Den Haag FM, Den Haag Marketing, Dunea, Galaxy Security, Haags Productiebedrijf, Haagse Uitdaging, HEMA, Hogeschool Windesheim, HTM, Humanity House, In2Me Events, Jan Taminiau, Jozias van Aartsen, Justice and Peace, Karsten Klein, Koninklijke Luchtmacht, Lopers van de Den Haag Marathon, Lowtone, Metro, NOS, NL Pop Awards, NS, Omroep West, Orange Artist Promotion, Pathé, ProDemos, Rabin Baldewsingh, Shipmate, Smith Communicatie, SocialLane, Staatsbosbeheer, STAD Media, Stadskrant, Stichting Appie, Stichting Sabr, Stichting Vrijheidscolleges, The Zoo Catering, Theater De Vaillant, United Exposure, Veteraneninstituut en iedereen die een bijdrage levert aan het Bevrijdingsfestival Den Haag.

Nodig een vluchteling uit op het festival

Vrijheid vier je samen. Dat is het motto van het Bevrijdingsfestival en daarom wil het festival 100 vluchtelingen uitnodigen om op 5 mei de vrijheid mee te komen vieren op het Malieveld. Samen met Justice and Peace, organisator van de Welkom Hier manifestatie bij de UNHCR tent op het festivalterrein, zijn we daarom een crowdfundingactie begonnen. In totaal is 2.500 euro nodig om honderd vluchtelingen naar en van het festival te vervoeren en hen eten en drinken aan te bieden.

Wil jij ook iets doen voor een vluchteling? Vind je ook dat zij welkom zijn in Den Haag en op het Bevrijdingsfestival? Doe dan een donatie!

Samenwerking

Het Bevrijdingsfestival Den Haag is vooral een evenement ván de stad Den Haag. Alle organisaties die zich verwant voelen met het festival kunnen een bijdrage aan het evenement leveren.

De beginjaren van het Bevrijdingsfestival Den Haag werden vooral benut om de logistiek en productie op te zetten. Nu zijn we vooral bezig om het festival steeds meer inhoud geven. Het Bevrijdingsfestival wil per se niet het zoveelste muziekevenement in de stad zijn. We vieren op 5 mei dat we in ons land al sinds 1945 in vrijheid kunnen leven. We hopen dat iedereen die het Bevrijdingsfestival bezoekt even nadenkt over zijn of haar eigen vrijheid en de onvrijheid van anderen. Maar daar hebben we wel de andere organisaties in de stad voor nodig.

Wij willen dat het festival dé ontmoetingsplek wordt voor iedereen die in Den Haag actief is op het gebied van vrede en verdraagzaamheid. Zoals het Haags Uit Festival van de Haagse culturele instellingen is, moet het Bevrijdingsfestival Den Haag van de ideële organisaties worden.

Het Bevrijdingsfestival Den Haag staat nadrukkelijk open voor inhoudelijke samenwerking met iedereen die actief is op het gebied van vrede, vrijheid, anti-discriminatie, burgerrecht, rechtsstaat, grondrechten, democratie, emancipatie, burgerschap, internationale samenwerking, tolerantie en aanverwante onderwerpen.

Het zou mooi zijn als op een zeker moment niemand meer weet wie het Bevrijdingsfestival Den Haag organiseert, omdat iedereen het evenement als iets van zichzelf beschouwt.

ANBI

De R.G. Ruijs Stichting (organisator van het Bevrijdingsfestival Den Haag) beschikt over de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Vanaf 1 januari 2014 zijn hier de verplichte gegevens over de ANBI status te vinden.