FacebookEvent

Jom Hasjoa herdenking

Zondag 22 april – 16.00 uur

Op zondag 22 april, aansluitend op de Jom Hasjoa herdenking in Israël, herdenken wij in Den Haag de 6 miljoen tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden. Deze herdenking heeft als thema ‘Vervolging en verzet – ooggetuigen’. Dit thema sluit aan bij het nationale Jaar van Verzet.

Levie Kanes, één van de 52 door de Haagse verzetsheldin Ru Paré geredde Joodse kinderen, zal de aanwezigen toespreken. De jaarlijkse kroniek wordt gelezen door Marissa Herder. Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en het octet Eloquentia. Ook leerlingen van enkele Haagse scholen zullen een bijdrage leveren aan de bijeenkomst. Na afloop zullen er bloemen gelegd worden bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein.

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt iedereen van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen herdenken.

Entree:
GRATIS

Bezoekadres: Kloosterkerk Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag

Meer informatie: www.jomhasjoadenhaag.weebly.com