FacebookEvent

Expositie: Het gezicht van verzet

In een aantal wijken in Den Haag zijn straten vernoemd naar personen die tijdens de Duitse bezetting van 1940 tot 1945 actief waren in de illegaliteit. Een van deze wijken is Duttendel, pal naast de Penitentiaire Inrichting Haaglanden aan de Pompstationweg, in de oorlog bekend als ‘Oranjehotel’. De straten zijn vernoemd naar verzetsstrijders. Dit gegeven vormt het uitgangspunt van het project ‘Het gezicht van verzet’.

Het project is tweeledig. In samenwerking met het Johan de Witt College wordt door leerlingen van de vierde en vijfde klassen havo en vwo een speciaal kunst- en geschiedenisproject uitgevoerd rond deze verzetsstrijders. Daarnaast worden verschillende aspecten van de illegaliteit, zoals illegale pers, de hulp aan onderduikers en het gewapend verzet, verbeeld in een tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

Entree:
GRATIS

Bezoekadres: Centrale Bibliotheek, Spui 68, 2511 BT Den Haag

Meer informatie: www.bibliotheekdenhaag.nl