Plein van de vrijheid en markt

Op het Plein van de Vrijheid biedt het Bevrijdingsfestival Den Haag ruimte aan organisaties die een belangrijke partner zijn voor het festival. Op het Plein van de Vrijheid vind je dit jaar onder meer: Rode Kruis, Haagse Hogeschool, ProDemos, Veteraneninstituut, Amnesty International, the ONE Campaign, Voice4Thought, GroenLinks Den Haag, De Haagse Wetswinkel, BASUG – Diaspora and Development, Stichting Rainbow Den Haag, Stichting Hulphond Nederland, Vluchtelingenwerk Den Haag, Plant een Olijfboom, CDA & CDjA, IFMSA-NL, CAS International, Unicef Den Haag, Jonge Socialisten in de PvdA, International Campaign for Tibet, The Hague Peace Projects, Bibliotheek Den Haag, Stichting Vluchteling, KWF Insmeerbalie, Kinderboekenmuseum, Justice and Peace, United Moves, Pakhuis de Règâh, New Dutch Connections – Toekomstacademie Den Haag, Up2Learn, Dare to be Grey, De Beweging, Humanity House, Resto van Harte en Dutch Integration Group.

Er is ook een festivalmarkt is in de vorm van twee winkelstraten, georganiseerd door hetzelfde bedrijf dat jaarlijks de Parkpopmarkt opzet. Je kan er terecht voor leuke kleding en snuisterijen.

Zelf op de markt staan?
Ook dit jaar zijn weer kramen te huur op de festivalmarkt van het Bevrijdingsfestival Den Haag op 5 mei op het Malieveld. Commerciële ondernemers die iets willen verkopen op de drukbezochte markt in het hart van het festivalterrein kunnen contact opnemen met:

Orange Artist Promotion (Dido Smit)
tel: 070 385 6001
email: info@festivalfair.eu

V-Fonds

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Daarnaast wil het vfonds de herinnering aan oorlog levend houden door de slachtoffers te herdenken, maar boven alles ook de bevrijding, vrijheid en vrede vieren. In het belang van de vrede, ontfermt het vfonds zich over projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. Daarmee wil het vfonds het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden.

www.v-fonds.nl/

De Haagse Hogeschool

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Het is ook de plek waar ‘De Haagse’ staat. De hogeschool weet daarom als geen ander dat onderwijs een instrument is voor vrede en veiligheid. Dat blijkt uit het brede scala aan activiteiten dat De Haagse Hogeschool op dit gebied organiseert.

www.dehaagsehogeschool.nl/

Welkom Hier!

De wereld lijkt in brand te staan. Miljoenen mensen moesten in het Midden-Oosten hun huis ontvluchten, op zoek naar een veiliger heenkomen. Het overgrote deel daarvan wordt opgevangen in ‘de regio’, zoals in Turkije en Libanon. Een kleiner deel is via vaak gevaarlijke tochten naar het Westen gekomen. Ook Den Haag vangt vluchtelingen op.

Onder de naam Welkom Hier! vind je op het Bevrijdingsfestival Den Haag een groot aantal vrijwilligersorganisaties die zich in onze regio inzetten voor vluchtelingen. Welkom Hier! is een project van onder meer Justice and Peace en het Nutshuis.

Een groot deel van het programma op het Plein van de Vrijheid Podium wordt verzorgd door Welkom Hier!

welkomhier400x400

Openbare Bibliotheek Den Haag

Een van de organisaties die je dit jaar aantreft op het Plein van de Vrijheid is de Openbare Bibliotheek Den Haag. Hun plek is makkelijk te herkennen aan de knalrode Biebvleugel. In de vleugel liggen allemaal leuke boeken, zoals prentenboeken en kleine verhaalboekjes om doorheen te bladeren. Verder is straatdichter Sjaak Kroes aanwezig om persoonlijke vrijheidsgedichten te maken voor het publiek. Sjaak vind je regelmatig op straat in Den Haag waar iedereen aan zijn poëzietafel kan plaatsnemen voor een persoonlijk gedicht.

Speeddaten met een veteraan

Wat is vrijheid? Zeggen wat je denkt? Doen wat je wilt? Hoe is het om niet in vrijheid te leven? Wat kan jij doen om bij te dragen aan vrijheid?

Veteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Zij zijn in gebieden geweest waar géén vrijheid was. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens een oorlog of vredesoperatie kunnen heel ingrijpend zijn. Nieuwsgierig naar de ervaringen van veteranen? Zin in een leuk gesprek mét inhoud? Kom speeddaten in de tent van het Veteraneninstituut op het Malieveld. Stel je vragen aan de veteranen en sta samen met hen stil bij het thema ‘De vrijheid omarmd’.

Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het Vi streeft naar optimale zorg voor veteranen en hun naasten, verspreidt kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zet het Vi zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen.

Vrijheid powered by veteranen

Legervoertuigen

De fakkel waarmee op vrijdag 5 mei het Vrijheidsvuur op het Malieveld wordt aangestoken – de officiële openingshandeling van het festival – wordt in de nacht ervoor opgehaald in Wageningen door estafettelopers. Die worden daarbij begeleid door historische levervoertuigen van de vereniging Keep Them Rolling. De lopers vertrekken om middernacht uit Wageningen en arriveren op 5 mei rond 15.00 uur op het Malieveld. De historische legervoertuigen, allen tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt en/of gefabriceerd, zijn daarna tot 19.00 uur te bewonderen op het festivalterrein. Het Bevrijdingsfestival werkt voor het ophalen van het vuur van de vrijheid samen met de Den Haag Marathon, die op 24 september weer plaatsvindt. | www.libertytour.nl | www.ktr.nl | www.denhaagmarathon.nl

ProDemos

Wist jij dat onze vrijheid in Nederland mogelijk is dankzij onze staatsinrichting met een democratie en een onafhankelijke rechter? ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat weet hier alles van en informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Wellicht het meest bekend is de Stemwijzer van ProDemos die in de aanloop naar verkiezingen online gaat.

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof met o.a. rondleidingen, debatten, exposities en cursussen. ProDemos werkt in het hele land samen met gemeenten en provincies om burgers te betrekken bij politiek en besluitvorming. Samen met de rechtbanken zorgt het voor meer inzicht in de rechtspraak, o.a. met een educatief programma.

Op de Bevrijdingsfestivals tref je ProDemos met een Stemwijzerwand; geef je mening en leer over jouw invloed op de politiek.

www.prodemos.nl

Amnesty International

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

“Mensenrechten zijn nooit vanzelfsprekend. Dat zien we nu ook in landen om ons heen. In Polen en Hongarije wordt journalisten en rechters het werk moeilijk gemaakt. In  de Verenigde Staten staan onder de nieuwe president Donald Trump fundamentele rechten onder druk. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland?  En wat kun jij daar zelf aan doen?

Meer dan ooit tevoren is het belangrijk dat ook jij laat zien waar je staat. Daarom vraagt Amnesty International de bezoekers van de Bevrijdingsfestivals om te laten zien dat zij staan voor de mensenrechten. Dat doen we door je te vragen plechtig  te beloven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) trouw te zijn. Een symbolisch gebaar, dat we vastleggen op foto om te delen via social media.

Amnesty International vecht al sinds 1961 voor de mensenrechten.  Ons werkterrein is inmiddels enorm uitgebreid: van het opkomen voor de rechten van politieke gevangenen tot het strijden voor de afschaffing van de doodstraf, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het tegengaan van politiek geweld en vervolging. Dat doen we wereldwijd, dus ook in Nederland.”

Stichting Vluchteling

Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, voedsel, onderwijs en toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Uw steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil!

Op 5 mei vieren wij de bevrijding en dat we – al meer dan 70 jaar – in vrijheid leven. Op veel plekken in de wereld is vrede en vrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend en uiterst kwetsbaar. Als gevolg van conflicten in landen als Syrië, Jemen, Irak en Zuid-Soedan slaan grote groepen mensen op de vlucht omdat het niet meer veilig is. Het is voor hen dat in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni de Nacht van de Vluchteling wordt gelopen. Van Rotterdam naar Den Haag, van Nijmegen naar Arnhem en dit jaar een nieuwe editie in Amsterdam. Loop je ook mee? Beleef op het Bevrijdingsfestival Den Haag alvast een voorproefje van de Nacht.

www.vluchteling.nl/

Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt wereldwijd mensen die in nood verkeren. Ook in gebieden waar geen vrede is.

Het Rode Kruis is aanwezig op het Bevrijdingsfestival Den Haag met een ‘reizende tentoonstelling’ over het 150-jarig bestaan van de organisatie, in de vorm van persoonlijke verhalen van hulpverleners, die in filmpjes te zien zijn in een groot rood kruis. Elke filmpje gaat over een vrijwilliger die in de afgelopen 150 jaar iets bijzonders heeft gedaan of een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Rode Kruis. De monologen, van elk ongeveer twee minuten, zijn geschreven door Annet Bremen en Koen Caris en worden vertolkt door acteurs van Het Nationale Theater in Den Haag.

www.rodekruis.nl/

Humanity House

In het Humanity House zie, hoor en beleef je wat het betekent om te moeten overleven in een conflictsituatie of een ramp. Rampen en conflicten beïnvloeden de levens van tientallen miljoenen mensen in de wereld. Via een ervaringsreis door het museum wordt het onvoorstelbare voorstelbaar gemaakt. Je kruipt als het ware in de huid van een vluchteling. Het Humanity House is naast museum ook een platform waar lezingen, debatten, exposities, filmavonden en andere activiteiten plaatsvinden. Ook biedt het scholen een educatief programma dat jongeren meeneemt naar het leven in een vluchtelingenkamp. Voor studenten zijn er eveneens speciale programma’s beschikbaar.

www.humanityhouse.org

DIMINDS: Spread your wings

Deze student company brengt op een bijzondere manier jongeren in contact met kunst en cultuur. Laat je op het festival fotograferen met vleugels. Spread your wings and be free! Je kan een Poloraid kopen en na afloop komen de foto’s ook op social media te staan.

Facebook.com/DIMINDS.sc

Ministerie van Defensie

In 1990 bracht het Defensie Helikopter Commando voor het eerst Ambassadeur van de Vrijheid Hessel van festival naar festival per helikopter. Daarmee werd een mooie traditie geboren. Ook voor de Koninklijke Luchtmacht is 5 mei een dag om te laten zien dat zij elke dag, in binnen- en buitenland, actief bijdraagt aan vrijheid en veiligheid.

Aandacht voor het verleden is belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding 70 jaar geleden en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht aan bijdraagt. Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.

Defensie ondersteunt op 4 mei de dodenherdenking op de Dam, tijdens 5 mei in de avond bij het concert op de Amstel, en gedurende de hele dag op 5 mei bij verschillende andere activiteiten op de bevrijdingsfestivals.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van BZK. Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap.

De bijdrage van BZK bij de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Den Haag voor UNICEF

Welke kansen heb jij gekregen waardoor je verder bent gekomen in het leven? Waar heb jij je talenten ontdekt? Den Haag en UNICEF vinden dat elk kind, kind moet kunnen zijn, want dan kan het later bergen verzetten.

Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In opdracht van de Verenigde Naties ziet UNICEF erop toe dat regeringen het Kinderrechtenverdrag respecteren en nakomen. Dat doen we wereldwijd, dus ook in Nederland.

Een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn kwetsbaar. Zij lopen de kans eerder ziek of uitgebuit te worden dan volwassenen. Daarom is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een verdrag aangenomen speciaal voor kinderen. Dit verdrag heet het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind telt in totaal 54 artikelen. Deze artikelen beschrijven de rechten van kinderen. Zo staat er in de artikelen bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.

Niet alleen UNICEF controleert of landen zich aan het Kinderrechtenverdrag houden. Ook het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind is met deze taak belast. Regeringen moeten zich iedere vijf jaar in Genève bij dit comité verantwoorden en worden op hun vingers getikt als zaken niet goed geregeld zijn. UNICEF geeft aan het comité door welke zaken er in een land niet goed gaan.

Het Kinderrechtenverdrag is juridisch bindend, wat betekent dat de landen die het geratificeerd hebben verplicht zijn om zich aan het verdrag te houden. Zo ook Nederland. Als een land zich niet aan het Kinderrechtenverdrag houdt, krijgt het geen sancties opgelegd. Maar het verdrag is niet vrijblijvend: internationale druk en gezichtsverlies maken dat een land zijn verplichtingen serieus moet nemen. Op dit moment hebben 196 landen het verdrag geratificeerd. Alleen de Verenigde Staten hebben het verdrag (nog) niet geratificeerd, maar wel getekend.

We ondersteunen regeringen bij het maken van nieuwe wetten en beleid die rekening houden met de rechten van kinderen. Daarnaast heeft een aantal landen, op advies van UNICEF, een speciale ombudsman voor kinderen aangesteld. Ook krijgen ambtenaren, politieagenten en bijvoorbeeld docenten uitleg over kinderrechten. Op scholen wordt les gegeven over kinderrechten. En we helpen kinderen om hun stem te laten horen, bijvoorbeeld via radio- en televisieprogramma’s. Voor het gros van dit werk is vaak een lange adem nodig. Maar het is wel een effectieve en duurzame manier om ervoor te zorgen dat kinderrechten zijn ingebed in de samenleving en worden nageleefd.

www.unicef.nl