Plein van de Vrijheid en markt

Op het Plein van de Vrijheid biedt het Bevrijdingsfestival Den Haag ruimte aan organisaties die een belangrijke partner zijn voor het festival (zie onder). Op het Plein van de Vrijheid staan dit jaar verder onder meer informatiestands van De Hofpas, Veteraneninstituut, Comité Anti Stierenvechten International, CDA Den Haag, IFMSA-NL, De Haagse Wetswinkel, Unicef Den Haag, Plant een Olijfboom/docP/NPK, Jonge Socialisten, Stichting Hulphond Nederland, Stichting Yasmin, Rode Kruis Den Haag, The Hague Peace Projects, The ONE Campaign, Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties, She Matters, Stichting Vluchteling, Taal aan Zee, VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, Amnesty International, Bits of Freedom, Rode Kruis, ProDemos, Bibliotheek Den Haag, Humanity House, Haagse Hogeschool en Worlds Best News.

Wil je met jouw organisatie ook op het Plein van de Vrijheid staan? Mail dan snel naar info@bevrijdingsfestivaldenhaag.nl.

Er is ook een festivalmarkt is in de vorm van twee winkelstraten, georganiseerd door hetzelfde bedrijf dat jaarlijks de Parkpopmarkt opzet. Je kan er terecht voor leuke kleding en snuisterijen.

Zelf op de markt staan?
Ook dit jaar zijn weer kramen te huur op de festivalmarkt van het Bevrijdingsfestival Den Haag op 5 mei op het Malieveld. Commerciële ondernemers die iets willen verkopen op de drukbezochte markt in het hart van het festivalterrein kunnen contact opnemen met:

Orange Artist Promotion (Dido Smit)
tel: 070 385 6001
email: info@festivalfair.eu

V-Fonds

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Daarnaast wil het vfonds de herinnering aan oorlog levend houden door de slachtoffers te herdenken, maar boven alles ook de bevrijding, vrijheid en vrede vieren. In het belang van de vrede, ontfermt het vfonds zich over projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. Daarmee wil het vfonds het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden.

www.v-fonds.nl/

De Haagse Hogeschool

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Het is ook de plek waar ‘De Haagse’ staat. De hogeschool weet daarom als geen ander dat onderwijs een instrument is voor vrede en veiligheid. Dat blijkt uit het brede scala aan activiteiten dat De Haagse Hogeschool op dit gebied organiseert.

www.dehaagsehogeschool.nl/

Openbare Bibliotheek Den Haag

Een van de organisaties die je dit jaar aantreft op het Plein van de Vrijheid is de Openbare Bibliotheek Den Haag. Hun plek is makkelijk te herkennen aan de knalrode Biebvleugel. In de vleugel liggen allemaal leuke boeken, zoals prentenboeken en kleine verhaalboekjes om doorheen te bladeren.

Speeddaten met een veteraan

Wat is vrijheid? Zeggen wat je denkt? Doen wat je wilt? Hoe is het om niet in vrijheid te leven? Wat kan jij doen om bij te dragen aan vrijheid?

Veteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Zij zijn in gebieden geweest waar géén vrijheid was. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens een oorlog of vredesoperatie kunnen heel ingrijpend zijn. Nieuwsgierig naar de ervaringen van veteranen? Zin in een leuk gesprek mét inhoud? Kom speeddaten in de tent van het Veteraneninstituut op het Malieveld. Stel je vragen aan de veteranen en sta samen met hen stil bij het thema ‘De vrijheid omarmd’.

Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het Vi streeft naar optimale zorg voor veteranen en hun naasten, verspreidt kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zet het Vi zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen.

Vrijheid powered by veteranen

ProDemos

Wist jij dat onze vrijheid in Nederland mogelijk is dankzij onze staatsinrichting met een democratie en een onafhankelijke rechter? ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat weet hier alles van en informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Wellicht het meest bekend is de Stemwijzer van ProDemos die in de aanloop naar verkiezingen online gaat.

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof met o.a. rondleidingen, debatten, exposities en cursussen. ProDemos werkt in het hele land samen met gemeenten en provincies om burgers te betrekken bij politiek en besluitvorming. Samen met de rechtbanken zorgt het voor meer inzicht in de rechtspraak, o.a. met een educatief programma.

Op de Bevrijdingsfestivals tref je ProDemos met een Stemwijzerwand; geef je mening en leer over jouw invloed op de politiek.

www.prodemos.nl

Amnesty International

Het wordt steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Meer dan ooit krijgen mensenrechtenverdedigers te maken met intimidatie, geweld en gevangenisstraf. Daarom voert Amnesty International op 5 mei actie op de Bevrijdingsfestivals voor hen.

Wereldwijd nemen mensen enorme risico’s omdat ze onze rechten verdedigen. Mensenrechtenactivisten worden lastiggevallen, gemarteld, en zelfs gedood. Alleen omdat zij hun nek uitsteken voor anderen. In 2016 werden 281 mensenrechtenverdedigers vermoord en sinds 1989 werden meer dan 3.500 mensen vermoord. Het werk van activisten is enorm belangrijk: zonder hun moed zou de wereld minder rechtvaardig zijn. We moeten daarom voor deze moedige mensen opkomen. Zodat zij hun werk in veiligheid kunnen doen.

Het oneerlijke tafelvoetbalspel
Amnesty voert actie voor mensenrechtenverdedigers op de Bevrijdingsfestivals die op 5 mei in het hele land plaatsvinden. Dat gebeurt met een speciale mensenrechten-variant op het tafelvoetbalspel. En net als in de echte wereld, hebben de teams geen gelijke kansen: kun je nog wel winnen als de regels tegen je zijn en je met een achterstand begint? Het team van de mensenrechtenverdedigers neemt het op tegen het team van de machthebbers. Maar de keeper van de machthebbers (Poetin) is extra breed en zijn doel extra klein. Bovendien starten de machthebbers met een 2-0 voorsprong.

Amnesty International vecht al sinds 1961 voor de mensenrechten. Ons werkterrein is inmiddels enorm uitgebreid: van het opkomen voor de rechten van politieke gevangenen tot het strijden voor de afschaffing van de doodstraf, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het tegengaan van politiek geweld en vervolging. Dat doen we wereldwijd, dus ook in Nederland.

Stichting Vluchteling

Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, voedsel, onderwijs en toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Uw steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil!

Op 5 mei vieren wij de bevrijding en dat we – al meer dan 70 jaar – in vrijheid leven. Op veel plekken in de wereld is vrede en vrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend en uiterst kwetsbaar. Als gevolg van conflicten in landen als Syrië, Jemen, Irak en Zuid-Soedan slaan grote groepen mensen op de vlucht omdat het niet meer veilig is. Het is voor hen dat in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni de Nacht van de Vluchteling wordt gelopen. Van Rotterdam naar Den Haag, van Nijmegen naar Arnhem en dit jaar een nieuwe editie in Amsterdam. Loop je ook mee? Beleef op het Bevrijdingsfestival Den Haag alvast een voorproefje van de Nacht.

www.vluchteling.nl/

Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt wereldwijd mensen die in nood verkeren. Ook in gebieden waar geen vrede is.

Het Rode Kruis is aanwezig op het Bevrijdingsfestival Den Haag met een ‘reizende tentoonstelling’ over het 150-jarig bestaan van de organisatie, in de vorm van persoonlijke verhalen van hulpverleners, die in filmpjes te zien zijn in een groot rood kruis. Elke filmpje gaat over een vrijwilliger die in de afgelopen 150 jaar iets bijzonders heeft gedaan of een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Rode Kruis. De monologen, van elk ongeveer twee minuten, zijn geschreven door Annet Bremen en Koen Caris en worden vertolkt door acteurs van Het Nationale Theater in Den Haag.

www.rodekruis.nl/

Humanity House

In het Humanity House zie, hoor en beleef je wat het betekent om te moeten overleven in een conflictsituatie of een ramp. Rampen en conflicten beïnvloeden de levens van tientallen miljoenen mensen in de wereld. Via een ervaringsreis door het museum wordt het onvoorstelbare voorstelbaar gemaakt. Je kruipt als het ware in de huid van een vluchteling. Het Humanity House is naast museum ook een platform waar lezingen, debatten, exposities, filmavonden en andere activiteiten plaatsvinden. Ook biedt het scholen een educatief programma dat jongeren meeneemt naar het leven in een vluchtelingenkamp. Voor studenten zijn er eveneens speciale programma’s beschikbaar.

www.humanityhouse.org

Ministerie van Defensie

In 1990 bracht het Defensie Helikopter Commando voor het eerst Ambassadeur van de Vrijheid Hessel van festival naar festival per helikopter. Daarmee werd een mooie traditie geboren. Ook voor de Koninklijke Luchtmacht is 5 mei een dag om te laten zien dat zij elke dag, in binnen- en buitenland, actief bijdraagt aan vrijheid en veiligheid.

Aandacht voor het verleden is belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding 70 jaar geleden en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht aan bijdraagt. Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.

Defensie ondersteunt op 4 mei de dodenherdenking op de Dam, tijdens 5 mei in de avond bij het concert op de Amstel, en gedurende de hele dag op 5 mei bij verschillende andere activiteiten op de bevrijdingsfestivals.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van BZK. Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap.

De bijdrage van BZK bij de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.