Plein van de vrijheid en markt

Op het Plein van de Vrijheid biedt het Bevrijdingsfestival Den Haag ruimte aan organisaties die een belangrijke partner zijn voor het festival. Er is ook festivalmarkt is in de vorm van twee winkelstraten, georganiseerd door hetzelfde bedrijf dat jaarlijks de Parkpopmarkt opzet. Je kan er terecht voor leuke kleding en snuisterijen.

Zelf op de markt staan?
Ook dit jaar zijn weer kramen te huur op de festivalmarkt van het Bevrijdingsfestival Den Haag op 5 mei op het Malieveld. Commerciële ondernemers die iets willen verkopen op de drukbezochte markt in het hart van het festivalterrein kunnen contact opnemen met:

Orange Artist Promotion (Dido Smit)
tel: 070 385 6001
email: info@festivalfair.eu

Op het Plein van de Vrijheid zijn stands te vinden van onder andere de volgende organisaties: Unicef, Plant een Olijfboom, De Haagse Wetswinkel, Veteraneninstituut, Vluchtelingenwerk Den Haag, Bibliotheek Den Haag, City Mondial, the ONE Campaign, Museon, Stichting Vluchteling, ProDemos , Haeghe Groep, Justice & Peace, UNHCR, IFMSA-NL, Kinderboekenmuseum en de insmeerbalie van het KWF.

V-Fonds

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Daarnaast wil het vfonds de herinnering aan oorlog levend houden door de slachtoffers te herdenken, maar boven alles ook de bevrijding, vrijheid en vrede vieren. In het belang van de vrede, ontfermt het vfonds zich over projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. Daarmee wil het vfonds het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden.

www.v-fonds.nl/

De Haagse Hogeschool

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Het is ook de plek waar ‘De Haagse’ staat. De hogeschool weet daarom als geen ander dat onderwijs een instrument is voor vrede en veiligheid. Dat blijkt uit het brede scala aan activiteiten dat De Haagse Hogeschool op dit gebied organiseert.

www.dehaagsehogeschool.nl/

Welkom Hier!

De wereld lijkt in brand te staan. Meer dan 15 miljoen mensen moesten in het Midden-Oosten hun huis ontvluchten, op zoek naar een veiliger heenkomen. Het overgrote deel daarvan wordt opgevangen in ‘de regio’, zoals in Turkije en Libanon. Een kleiner deel is via vaak gevaarlijke tochten naar het Westen gekomen. In 2015 zijn bijna een miljoen mensen aangekomen in Europa via zee- en landroutes. Veel daarvan zijn afkomstig uit landen als Syrië, Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Ook Den Haag vangt vluchtelingen op.

Onder de naam Welkom Hier! vind je op het Bevrijdingsfestival Den Haag een groot aantal vrijwilligersorganisaties die zich in onze regio inzetten voor vluchtelingen. Centrale plek bij dit ‘vluchtelingenkamp’ is een tent van de UNHCR, de organisatie van de Verenigde Naties die wereldwijd vluchtelingen opvangt. Welkom Hier! is ene project van onder meer Justice and Peace en het Nutshuis.

Crowdfunding: Nodig een vluchteling uit op het festival

Vrijheid vier je samen. Dat is een van de motto’s van het Bevrijdingsfestival en daarom willen wij dit jaar 100 vluchtelingen uit landen als Syrië, Irak en Eritrea uitnodigen om op 5 mei de vrijheid mee te komen vieren op het Malieveld. Samen met Justice and Peace, organisator van de Welkom Hier manifestatie bij de UNHCR tent op het festivalterrein, zijn we daarom een crowdfundingactie begonnen.

welkomhier400x400Om deze in Den Haag verblijvende vluchtelingen op te halen en terug te brengen worden enkele bussen ingezet. Ook willen wij deze speciale gasten ontvangen met enkele consumpties. Om dit financieel mogelijk te maken is € 2.500 nodig. Hiervan worden de bussen gehuurd en de consumpties betaald. Verder zijn er géén kosten! Er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Wil jij ook iets doen voor een vluchteling? Vind je ook dat zij welkom zijn in Den Haag en op het Bevrijdingsfestival? Doe dan een donatie!

Ambassade in Limbo

Het Bevrijdingsfestival Den Haag is een van de partners van de In Limbo Embassy, een reizende ambassade voor vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden tussen wal en schip. Met vluchtelingen in de rol van ambassadeurs schijnt In Limbo Embassy een ander licht op het vraagstuk rondom asielzoekers.

In Limbo Embassy is in het leven geroepen voor en door mensen die zich ‘in limbo’ bevinden: Vluchtelingen die niet in Nederland mogen blijven en die ook niet terug kunnen naar het land van herkomst door bijvoorbeeld ongeldige reisdocumenten of een onveilige situatie in het land. Veel van hen voelen zich niet vertegenwoordigd door hun eigen ambassade of door de media.

Bijvoorbeeld ambassadeur Tulu uit Ethiopië, die van zijn eigen ambassade te horen kreeg dat ze hem niet konden helpen, omdat hij niet de juiste papieren heeft. Nog te vaak ontbreekt direct contact tussen vluchtelingen en de samenleving. Het is tijd om niet langer alleen maar óver vluchtelingen te spreken, maar ook mét hen.

Speeddaten met een veteraan

Wat is vrijheid? Zeggen wat je denkt? Doen wat je wilt? Hoe is het om niet in vrijheid te leven? Wat kan jij doen om bij te dragen aan vrijheid?

Veteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Zij zijn in gebieden geweest waar géén vrijheid was. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens een oorlog of vredesoperatie kunnen heel ingrijpend zijn. Nieuwsgierig naar de ervaringen van veteranen? Zin in een leuk gesprek mét inhoud? Kom speeddaten in de tent van het Veteraneninstituut op het Malieveld. Stel je vragen aan de veteranen en sta samen met hen stil bij het thema ‘De vrijheid omarmd’.

Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het Vi streeft naar optimale zorg voor veteranen en hun naasten, verspreidt kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zet het Vi zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen.

Vrijheid powered by veteranen

Legervoertuigen & Liberty Tour

Naast de tent van het Veteraneninstituut zullen op 5 mei vanaf 14.30 uur een aantal oude legervoertuigen worden opgesteld, die op 10 mei 1945 meereden met de intocht van de Prinses Irene Brigade bij de bevrijding van Den Haag. De wagens zijn in beheer van de organisatie Keep Them Rolling en maken eerder op de dag deel uit van de Liberty Tour.

http://www.route-irenebrigade.nl

00blokstlibertytourhomepage-1

ProDemos

Wist jij dat onze vrijheid in Nederland mogelijk is dankzij onze staatsinrichting met een democratie en een onafhankelijke rechter? ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat weet hier alles van en informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Wellicht het meest bekend is de Stemwijzer die ProDemos aanbiedt online.

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof met o.a. rondleidingen, debatten, exposities en cursussen. ProDemos werkt in het hele land samen met gemeenten en provincies om burgers te betrekken bij politiek en besluitvorming. Samen met de rechtbanken zorgt het voor meer inzicht in de rechtspraak, o.a. met een educatief programma.

Op de Bevrijdingsfestivals tref je ProDemos met een Stemwijzerwand; geef je mening en leer over jouw invloed op de politiek.

www.prodemos.nl

Amnesty International

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

Jaarlijks worden miljoenen mensen door oorlogen, vervolging en armoede gedwongen hun huis en land te verlaten. Een klein deel van hen zoekt toevlucht in de Europese Unie. De EU-landen doen steeds meer om deze mensen buiten de grenzen te houden. Daardoor wordt de oversteek alleen maar gevaarlijker. In 2014 alleen al zijn enkele duizenden mensen op de Middellandse Zee verdronken. Europa kan deze tragedie voor haar kust niet negeren!

Ga op de bevrijdingsfestivals de uitdaging aan. Ervaar of het je lukt om in een woelige, ijskoude zee niet overboord te slaan, maar veilig de overkant te bereiken. En teken de petitie en vraag Europese leiders om mensenlevens te redden.

Stichting Vluchteling

Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, voedsel, onderwijs en toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Uw steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil!

In de nacht van 18 op 19 juni klinkt het startschot voor de zevende editie van de Nacht van de Vluchteling. En wel op twee locaties: Rotterdam en Nijmegen. Bij de wandeling van Rotterdam naar Den Haag lopen duizenden mensen 40 kilometer uit solidariteit met – en om geld op te halen voor – vluchtelingen. De opbrengsten komen ten goede aan noodhulp voor Syrische vluchtelingen. Er is ook een avondloop in het centrum van Den Haag.

www.vluchteling.nl/

Rode Kruis

Ook dit jaar is het Rode Kruis aanwezig op de Bevrijdingsfestivals om samen met de bezoekers 70 jaar vrijheid te vieren. Op veel plekken in de wereld is vrede nog steeds niet vanzelfsprekend. Wereldwijd vluchten grote groepen burgers hun eigen land uit omdat het niet meer veilig is.

Het Rode Kruis, dé humanitaire noodhulp organisatie, helpt wereldwijd mensen die in nood verkeren. Ook in gebieden waar geen vrede is. Onder deze moeilijke omstandigheden en vaak onder hoge druk helpen Rode Kruis hulpverleners iederéén die slachtoffer is geworden van een conflict. Benieuwd waarom Rode Kruis hulpverleners hiervoor kiezen? Speel dan tijdens het Bevrijdingsfestival, samen met een Rode Kruis vrijwilliger, de dilemma-game Hero of Humanity en ervaar zelf hoe je zou handelen tijdens een noodsituatie. Daarnaast maak je kennis met de jonge Syrische Rode Kruis hulpverlener Siham die vertelt wat haar bewoog om tijdens de oorlog in Syrië anderen te helpen en te kiezen voor ‘Humanity’.

Tijdens het Bevrijdingsfestival lopen Rode Kruis vrijwilligers rond die graag met jou en je vrienden de dilemma-game Hero of Humanity spelen.

www.rodekruis.nl/

Humanity House

In het Humanity House zie, hoor en beleef je wat het betekent om te moeten overleven in een conflictsituatie of een ramp. Rampen en conflicten beïnvloeden de levens van tientallen miljoenen mensen in de wereld. Via een ervaringsreis door het museum wordt het onvoorstelbare voorstelbaar gemaakt. Je kruipt als het ware in de huid van een vluchteling. Het Humanity House is naast museum ook een platform waar lezingen, debatten, exposities, filmavonden en andere activiteiten plaatsvinden. Ook biedt het scholen een educatief programma dat jongeren meeneemt naar het leven in een vluchtelingenkamp. Voor studenten zijn er eveneens speciale programma’s beschikbaar.

www.humanityhouse.org/

Humanity in Action

Samen met Humanity in Action heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei 7 korte films gemaakt, die 5 mei vertoond worden op de schermen naast alle hoofdpodia. Thema’s van de films zijn gekozen door de Fellows van Humanity in Action, de films zijn gemaakt door professionele filmmakers van Creative Animal. Bekijk ze hier alle zeven.

 

Ministerie van Defensie

In 1990 bracht het Defensie Helikopter Commando voor het eerst Ambassadeur van de Vrijheid Hessel van festival naar festival per helikopter. Daarmee werd een mooie traditie geboren. Ook voor de Koninklijke Luchtmacht is 5 mei een dag om te laten zien dat zij elke dag, in binnen- en buitenland, actief bijdraagt aan vrijheid en veiligheid.

Aandacht voor het verleden is belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding 70 jaar geleden en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht aan bijdraagt. Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.

Defensie ondersteunt op 4 mei de dodenherdenking op de Dam, tijdens 5 mei in de avond bij het concert op de Amstel, en gedurende de hele dag op 5 mei bij verschillende andere activiteiten op de bevrijdingsfestivals.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van BZK. Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap.

De bijdrage van BZK bij de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Den Haag voor UNICEF

Welke kansen heb jij gekregen waardoor je verder bent gekomen in het leven? Waar heb jij je talenten ontdekt? Den Haag en UNICEF vinden dat elk kind, kind moet kunnen zijn, want dan kan het later bergen verzetten.

Namens Den Haag voor UNICEF presenteert ambassadeur Nicolette Krul dit jaar het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival Den Haag.

www.denhaagvoorunicef.nl