Overige informatie

We hebben geprobeerd op deze website alle informatie te vermelden die je wellicht nodig hebt voor je bezoek aan het Bevrijdingsfestival. Is er toch nog iets dat je wilt vragen, of heb je interesse in de merchandise van het festival; bezoek dan onze informatiestand bij de entree van het festival.

Kindertuin

Ook dit jaar is er een grote Kindertuin op het terrein van Bevrijdingsfestival op het Malieveld, met (ovb) springkussens, knutseltafels, ballenbak, klauterinstallatie, klimtoren, pannakooi en voetbalveld, ballonnen, schminktent en een clown. Ook komt er een draaimolen op het festivalterrein. Voor de begeleiding is vanaf 12.00 uur tot ongeveer 18.00 uur professioneel personeel aanwezig. Let op: De Kindertuin is geen kinderopvang. Ouders of verzorgers behoren aanwezig te blijven bij de kinderen.

Sena ontketent jong talent

Sena Performers behartigt sinds 1993 de belangen van muzikanten en producenten. Zij krijgen een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Sean zet zich elke dag in voor de rechthebbenden. Dat zijn er nu ruim 25.000. Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties af bij Sena. Als stichting zonder winstoogmerk betaalt Sena de geïncasseerde gelden tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van muziek waar zij recht op hebben. Sena werkt op basis van de Wet op de naburige rechten en is gevestigd in Hilversum. Voluit staat Sena voor Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten.

Tijdens het Bevrijdingsfestival Den Haag creëert Sena een podium voor regionaal, aanstormend muziektalent: het Sena Talent Stage. Dat doen zij niet alleen in Den Haag maar in totaal op veertien plaatsen in Nederland. Artiesten krijgen zo de kans zich te presenteren aan het grote publiek. De podia maken onderdeel uit van een uitvoerig en actief sociaal-cultureel beleid. Sena zet zich in samenwerking met regionale poppodia en organisaties met volle overtuiging in voor regionaal talent. De Talent Stages zijn daar een perfect voorbeeld van. Talent ontketend!

www.sena.nl

Helikopter

Ook dit jaar worden de Ambassadeurs van de Vrijheid weer met helikopters van de Koninklijke Luchtmacht naar de verschillende Bevrijdingsfestivals in het land gevlogen. Defensie zet zich hier graag voor in. Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Dit is een zware verantwoordelijkheid, maar de Koninklijke Luchtmacht neemt deze taak graag op zich. De Koninklijke Luchtmacht is met haar mensen en middelen elke dag, in binnen- en buitenland, actief bezig bij te dragen aan vrijheid en veiligheid.

Lees meer

Dat deden we in het verleden, dat doen we nu en dat blijven we ook in de toekomst doen.Aandacht voor het verleden blijft belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht graag een bijdrage aan levert. Wij doen dit al sinds begin jaren negentig. Met de inzet van helikopters van het Defensie Helikopter Commando van de vliegbasis Gilze-Rijen is het mogelijk om de ambassadeurs van de Vrijheid zo veel mogelijk optredens door het hele land te laten verzorgen. Ook zo vliegt de luchtmacht voor vrijheid. Meer info:www.koninklijkeluchtmacht.nl.

Bevrijdingsvuur

De Viering van de Bevrijding op 5 mei begint met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur. Dit vuur brandt in een speciaal ontworpen fakkel op alle veertien Bevrijdingsfestivals. Sinds 1948 brandt het bevrijdingsvuur als eeuwige vlam in Wageningen. Ieder jaar op het moment dat 4 mei overgaat op 5 mei, om middernacht, wordt voor Hotel de Wereld het Bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur markeert de overgang van herdenken naar vieren. Vervolgens brengen sporters het vuur als een ‘lopend vuur’ naar andere provincies en gemeenten in Nederland.

Lees meer

Het vuur komt oorspronkelijk uit Bayeux in Frankrijk, waar het brandt ter ere van de soldaten die daar op D-Day aan land zijn gegaan om Europa te bevrijden. Eens in de 5 jaar wordt het vuur opnieuw naar Wageningen gebracht vanuit Bayeux. Atleten die op 21 september meedoen aan de Den Haag Marathon zullen in de nacht van 4 op 5 mei het bekende Vrijheidsvuur ophalen in Wageningen. Het vuur van de vrijheid brandt daar voor eeuwig in het monument bij Hotel De Wereld. Hier gaf Duitsland zich op 5 mei 1945 over en kwam in ons land een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Een groep lopers gaat in de nacht van 4 op 5 mei gezamenlijk de route van 107 kilometer lopen, van het 5 Mei Plein in Wageningen naar het Malieveld in Den Haag. Op 5 mei rond 15.00 uur worden de lopers verwacht op het festivalterrein, waar een van hen de fakkel zal overhandigen aan wethouder Karsten Klein die met het ontsteken van het Vrijheidsvuur op het Malieveld het festival officieel zal openen.

Meer info: www.denhaagmarathon.nl