Jaarthema

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. In de eigen activiteiten en die van lokale comités, betrokken organisaties en scholen en als input voor verdieping op de festivals en in debatcentra. Het Jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Organisatoren en sprekers gebruiken het Jaarthema als inspiratie voor hun voordrachten en activiteiten.

2018: Jaar van Verzet

Verzet staat in 2018 centraal in herdenkingen, vieringen, musea en educatie. Het gaat daarbij om verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook de inspiratie die het ons nu nog biedt. 2018 is het Jaar van Verzet.

De kracht van het persoonlijke verhaal

frankvanvreeIeder jaar nodigt het comité een auteur uit om een basistekst te schrijven. Deze tekst wordt geschreven ter inspiratie van allen die een herdenking of viering organiseren op of rondom 4 en 5 mei. Op basis van deze tekst wordt door het Nationaal Comité een inspiratiedossier samengesteld en worden cartoons gemaakt. Het Nationaal Comité heeft NIOD-directeur Frank van Vree gevraagd om de Jaarthematekst over verzet te schrijven.

Lees de tekst hier