Jaarthema

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. In de eigen activiteiten en die van lokale comités, betrokken organisaties en scholen en als input voor verdieping op de festivals en in debatcentra. Het Jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Organisatoren en sprekers gebruiken het Jaarthema als inspiratie voor hun voordrachten en activiteiten.

Het jaarthema van 2017: Geef vrijheid door

Vrijheid staat onder druk, ook vandaag de dag. Als gevolg van conflicten in landen als Syrië, Afghanistan en Eritrea zijn miljoenen mensen op de vlucht. Ze zoeken in Europa en dus ook in Nederland veiligheid en vrijheid. De opvang van zoveel mensen roept soms gevoelens op van onzekerheid en ons voor nieuwe uitdagingen. De recente aanslagen in Europa onderstrepen nog eens hoe belangrijk de waarde en betekenis van vrijheid, democratie en rechtstaat zijn.

De kracht van het persoonlijke verhaal

joustraDit jaar heeft het comité Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, gevraagd om de jaarthematekst te schrijven en daarin een relatie te leggen tussen persoonlijke verhalen en de Tweede Wereldoorlog. In zijn ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’ beschrijft Joustra hoe je persoonlijke verhalen kan inzetten bij een herdenking of viering. Lees de tekst hier